(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Vidurinis ugdymas

1. Mokinio individualaus vidurinio ugdymo plano forma

 

Individualaus ugdymo plano forma patvirtinta Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazija direktoriaus 2014 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-129

 

2. Vidurinio ugdymo programos aprašas

 

Vidurinio ugdymo programos aprašas.

 

3.  Vidurinio ugdymo programos aprašo nuostatos

 

Vidurinio ugdymo programos aprašo pagrindinės nuostatos.

 

4. Dalyko programos, programos kurso keitimas

 

Individualaus ugdymo plano, dalyko programos ir programos kurso pakeitimo mokiniui tvarka, patvirtinta direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-112.

 

Ugdymosi procesas III-osiose – IV-osiose gimnazijos klasėse skirstomas pusmečiais:

  

Pusmetis

2016 - 2017 m. m.

I pusmetis

rugsėjo 1 d. – sausio 20d.

II pusmetis

IG-IIIG klasės

IVG klasės

 

sausio 23 d. – birželio 02 d.

sausio 23 d.– gegužės 25 d.

Informacija atnaujinta 2016-09-02

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44