(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Vidurinis ugdymas

1. 2017 m. VBE rezultatų ataskaita (NEC informacija)

2. Vidurinio ugdymo programos aprašas

 

 3. Mokinio individualaus ugdymo planas 2017-2019 m. m. 

 

4. Ugdymosi procesas III-osiose – IV-osiose gimnazijos klasėse skirstomas pusmečiais:

  

Pusmetis

2017 - 2018 m. m.

I pusmetis

2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 31 d.

II pusmetis :

 2018 m. vasario 1 d. – 2018 m. gegužės 25 d.

 

Pusmetis

2018 - 2019 m. m.

I pusmetis

2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 31 d.

II pusmetis

 

 2019 m. vasario 1 d. – 2019 m. gegužės 24 d.

Informacija atnaujinta 2017-08-31

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44