(8 678) 80122

info@kpg.lt

   

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

2020-04-30 Nr. V4 – 9

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

I. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SEMINARAI

1.

Administracijos pasitarimai

4, 11, 18, 25 d., 9.00 val. nuotoliniu būdu

A. Virbalis

 

    2.

Mokyklų direktorių pasitarimai

8, 15, 22, 29 d.

nuotoliniu būdu

A. Virbalis

 

3.

2020-2021 m. m. ugdymo plano rengimo darbo grupės susirinkimas

7 d. 9.15 val. nuotoliniu būdu

A. Virbalis,

darbo grupė

 

4.

7c kl. mokinių  tėvų susirinkimas

7 d. 18.00 val.

nuotoliniu būdu

J. Petrauskienė

 

5.

Gimnazijos tarybos posėdis

12 d. nuotoliniu būdu

A. Virbalis

 

 6.

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdis

12 d. arba 19 d. nuotoliniu būdu

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

7.

5 kl. priėmimo komisijos posėdis

20 d. 9.15 val. nuotoliniu būdu

T. Žymantas

 

8.

5-8 kl. auklėtojų metodinės grupės  susirinkimas

21 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu

J. Petrauskienė

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, RENGINIAI, PREVENCIJA

9.

Seminaras “Praktinis Microsoft Office 365 sistemos pritaikymas nuotoliniam ugdymui“ III dalis

5 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

D. Žilinskaitė

 

10.

Klasės valandėlė 8d klasės mokiniams pagal Lions Qest programą

5 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu

E. Miežetienė,

R. Narmontienė

 

11.

Klasės valandėlė 8b kl. Mokiniams „Emocijos. Lions Qest programa“

7 d. 13.30-14.00 val. nuotoliniu būdu

D. Ataitė,

R. Narmontienė

 

12.

Klasės valandėlė IIGb kl. mokiniams „23 įgūdis „Vengti tabako“. Lions Qest programa“

7 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu

L. Bružienė,

L. Kareivienė

 

13.

Klasės valandėlė IGb kl. mokiniams pagal Lions Qest programą

7 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu

J. Tutinienė,

R. Narmontienė

 

14.

Klasės valandėlė 7a klasės mokiniams pagal Lions Qest programą

8 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu

I. Padriezienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

15.

Klasės valandėlė 5b klasės mokiniams pagal Lions Qest programą

8 d. 12.10 val. nuotoliniu būdu

A. Aniulis,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

16.

Klasės valandėlė IIGd klasės mokiniams „ 22 įgūdis „ Gyventi sveikai“

11 d. 8.00 val. nuotoliniu būdu

S. Verseckienė,

L. Kareivienė

 

17.

Klasės valandėlė 5e klasės mokiniams pagal Lions Qest programą

12 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu

V. Valiūnienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

18.

Klasės valandėlė 7b klasės mokiniams pagal Lions Qest programą

13 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu

G. Macienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

19.

Klasės valandėlė 6a klasės mokiniams pagal Lions Qest programą

14 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu

L. Bernienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

20.

Klasės valandėlė 6b klasės mokiniams pagal Lions Qest programą

14 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu

N. Petrauskienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

21.

Klasės valandėlė 7c klasės mokiniams pagal Lions Qest programą

14 d. 12.10 val. nuotoliniu būdu

J. Petrauskienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

22.

Klasės valandėlė IGd klasės mokiniams pagal Lions Qest programą „Interpretuoti žiniasklaidos žinutes“

14 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu

R. Žiubrienė,

L. Kareivienė

 

23.

Klasės valandėlė 5c klasės mokiniams pagal Lions Qest programą

15 d. 8.30 val. nuotoliniu būdu

L. Drąsutytė-Meškauskienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

24.

Klasės valandėlė 7d klasės mokiniams pagal Lions Qest programą

15 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu

A. Gagytė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

25.

Paskutinio skambučio šventė abiturientams

15 d. nuotoliniu būdu

D. Žilinskaitė,

IVG klasių auklėtojai

 

26.

Klasės valandėlė 6d klasės mokiniams pagal Lions Qest programą

18 d. 9.55 val. nuotoliniu būdu

K. Paulauskienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

27.

Klasės valandėlė IGb klasės mokiniams pagal Lions Qest programą „Atsakingai elgtis internete“

21 d. 8.00 val. nuotoliniu būdu

J. Tutinienė,

L. Kareivienė

 

28.

Prevencinės akcijos organizavimas (nuotoliniu būdu) Pasaulinei dienai be tabako paminėti

25-29 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

L. Kareivienė

I.Vaitkevičienė

 

29.

Prevenciniai pokalbiai su mokiniais Teams mokymo aplinkoje

Pagal poreikį

R. Jankuvienė

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė

L. Kareivienė

V. Zujevaitė-Srėbalienė

R. Narmontienė

 

III. PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA

30.

IVG kl. metinių vertinimų įrašų sutikrinimas dienyne.

Iki 30 d.

R. Jankuvienė,

IVG klasių auklėtojai

 

31.

Pažangumo prevencija 5-8 ir IG-IVG kl.

Visą mėnesį

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamas sritis, socialinis pedagogas

klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

Pildyti  5-8 kl. Ir IG-IVG kl. Google disko lentelėse

IV.  ATASKAITOS

32.

Apdovanojamų Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, komandų ir kolektyvų vadovų sąrašo sudarymas

Iki 11 d.

D. Žilinskaitė

 

33.

Mokinių sąrašų pateikimas rajono gabiųjų mokinių šventei

Iki 29 d.

R. Jankuvienė

(Jeigu vyks šventė.)

34.

IG kl. mokinių prašymų pateikimas dėl informacinių technologijų pasirenkamojo modulio IIG kl.

 

  Iki 29 d.

A.Slušnys, E.Mėžetienė, V. Mackevičius

 

Pasirinkimų sąrašus siųsti el. paštu direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei

35.

5 klasių mokinių tėvų prašymų dėl II – osios užsienio kalbos pasirinkimų pateikimas

Iki 11 d.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė,

5 klasių auklėtojai

Sąrašus siųsti el. paštu direktoriaus pavaduotojai V. Krikščiūnaitei-Buitvydei

V. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ IR STEIGĖJO SPRENDIMŲ RENGIMAS

36.

Dėl apdovanojamų Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, komandų ir kolektyvų vadovų sąrašo tvirtinimo

14 d.

A. Virbalis

 

37.

Dėl leidimo laikyti dalykų VBE

 

Iki 29 d.

R. Jankuvienė

 

38.

Dėl tvarkos palaikymo VBE vykdymo metu

Iki 29 d.

R. Jankuvienė

 

39.

Dėl įrašų brandos atestatuose ir jų prieduose patikrinimo komisijos sudarymo

Iki 29 d.

R. Jankuvienė

 

VI. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

40.

Gautų ir panaudotų lėšų nemokamam mokinių maitinimui ataskaitos parengimas ir pateikimas savivaldybės administracijai

Iki 3 d.

R. Mickuvienė

 

   41.

Bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų tyrimo statistinės ataskaitos ŠVF-03 parengimas

Iki 3 d.

R. Mickuvienė, V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

 42.

Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 parengimas ir pateikimas VMI per EDS sistemą

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

  43.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos nuo A klasės pajamų parengimas ir pateikimas VMI per EDS sistemą

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

 44.

Pranešimo apie apdraustuosius už 2020 m. balandžio  mėn. parengimas ir pateikimas Sodrai per EDAS sistemą

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

    45.

Finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. pateikimas Juridinių asmenų registrui

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

46.

Mokesčio už mokslą skolų administravimas ir informavimas

Iki 15 d.

R. Mickuvienė

 

VIII. KITA VEIKLA

 47.

Pasiūlymų 2020-2021 m. m. ugdymo planui pateikimas

Iki 20 d.

Metodinių grupių pirmininkai

Atsiųsti el paštu direktoriaus pavaduotojai R. Jankuvienei

  48.

Nemokamo mokinių maitinimo vykdymas

11 d., 29 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

L. Kareivienė

 

  49.

2020-2021 mokslo metų tarifikacijos projekto parengimas

Iki 29 d.

R. Jankuvienė

 

50.

Būsimų IIIG klasių mokinių grupių formavimas

Iki 29 d.

R. Jankuvienė

 

  51.

Būsimų IVG klasių mokinių grupių tikslinimas

Iki 29 d.

R. Jankuvienė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jankuvienė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam (papildomajam)

ugdymui D. Žilinskaitė

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Informacija atnaujinta 2020-05-05

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44