(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Ugdymo planas

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2018-2019 m. m. ugdymo planas, patvirtintas  2018-08-31 direktoriaus įsakymu Nr. 

Papildomos ugdymo paslaugos pagalbai mokiniui teikti, kūrybingumui ugdyti ir mokinių sveikatinimui 2016-2017 m. m. 

Papildomos ugdymo paslaugos pagalbai mokiniui teikti, kūrybingumui ugdyti ir mokinių sveikatinimui 2017-2018 m. m.

 

 

Informacija atnaujinta: 2018-09-10

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44