(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Ugdymo planas

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2020 m. m. ugdymo planas, patvirtintas  2019-08-31 steigėjo sprendimu 08/30 - spr.-2

Papildomos ugdymo paslaugos pagalbai mokiniui teikti, kūrybingumui ugdyti ir mokinių sveikatinimui 2016-2017 m. m. 

 

Papildomos ugdymo paslaugos pagalbai mokiniui teikti, kūrybingumui ugdyti ir mokinių sveikatinimui 2017-2018 m. m.

 

 

2019 – 2020 m. m.

 

Klasės

Ugdymo proceso trukmė

Mokslo metų ir ugdymo proceso pabaiga

1 klasė

175 dienos, 35 savaitės

2020 m. birželio 5 d.*

5-8  klasės

185 diena, 37 savaitės

2020 m. birželio 11 d.*

 IG-IIIG klasės

185 diena, 37 savaitės

2020 m. birželio 12 d.

IVG klasės

163 dienos, 33 savaitės

2020 m. gegužės 15 d.*

* Ugdymo proceso pabaiga, direktoriaus įsakymu gali būti trumpinama, organizuojant ugdymą per mokinių atostogas ar savaitgaliais.

 

Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skirstomas pusmečiais:

 

Pusmetis

2019 - 2020 m. m.

I pusmetis

1-2 klasė, 5 – 8 ir IG-IVG klasės

 

2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 31 d.

II pusmetis

1-2 klasė

2020 m. vasario 3 d. – birželio 5 d.

 

5-8 klasės

2020 m. vasario 3 d. – 2020 m. birželio 11 d.

 

IG-IIIG klasės

2020 m. vasario 3 d. – 2020 m. birželio 12 d.

 

IVG klasės

2020 m. vasario 3 d. – 2020 m. gegužės 15 d.

             Mokinių atostogos numatomos*:

 

1-2 klasė:

 

Atostogos

2018 – 2019 m. m.

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

 

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

 

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

 

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

 

 

5-8 ir IG-IIG klasės:

Atostogos

2019 – 2020 m. m.

Rudens atostogos

2019 m. spalio 29 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

 

2019 m. gruodžio 24 d. – 2020 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

 

2020 m. vasario 17 d. – vasario 20 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

 

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 16 d.

*Mokinių atostogos gali būti keičiamos direktoriaus įsakymu, jeigu jų metu organizuojamos ugdymui skirtos dienos.

 

 

Informacija atnaujinta: 2019-09-17

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44