(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Ugdymas karjerai

 

 

UGDYMO KARJERAI, PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO VEIKLOS  PLANAS 2018-2019 M.M. 

 

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Vykdymo terminas

1.

Klasės valandėlės „2019 m. stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygos, brandos egzaminų pasirinkimas“.

B. Vinkutė,

R. Jankuvienė

Rugsėjo mėn.

2.

Visuotinis IIIG – IVG klasių mokinių, tėvų susirinkimas dėl 2019, 2020 m. stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygų, brandos egzaminų pasirinkimo.

R. Jankuvienė

Rugsėjo mėn.

3.

Klasės valandėlės IG klasių mokiniams „Savęs pažinimas“.

 R. Narmontienė

 

Rugsėjo – kovo mėn.

4.

Individualios konsultacijos IVG klasių mokiniams dėl brandos egzaminų pasirinkimo.

B. Vinkutė

Rugsėjo – spalio mėn.

5.

I- IVG kl. mokinių išvyka į Tarptautinio aukštojo ir vidurinio mokslo užsienyje parodą „Išsilavinimas ir karjera 2018“

 

G. Gegytė,

B. Vinkutė

Spalio mėn.

6.

III G klasių mokinių anketinių apklausų profesiniams ketinimams, ugdymo karjerai veiklų refleksijai nustatyti organizavimas.

III G klasių auklėtojai

Spalio mėn.

7.

Klasės valandėlės IIG klasių mokiniams „Karjeros informacija ir jos paieška“.

B. Vinkutė

Lapkričio – vasario mėn.

8.

Individualios konsultacijos IIG – IV G kl. mokiniams.

 

B. Vinkutė,

R. Jankuvienė

Per mokslo metus

pagal poreikį

9.

Metodinė pagalba IIG – IVG klasių auklėtojams, organizuojant išvyką į Studijų mugę.

B. Vinkutė

Vasario mėn.

10.

Susitikimų su Lietuvos kolegijų, aukštųjų mokyklų atstovais organizavimas Gimnazijoje .    

R. Jankuvienė,

B. Vinkutė

Per mokslo metus

11.

Metodinė pagalba klasių auklėtojams, vykdant profesinį veiklinimą.

B. Vinkutė

R. Jankuvienė

Per mokslo metus

12.

Anketinių apklausų profesiniams ketinimams, ugdymo karjerai veiklų refleksijai nustatyti organizavimas.

 

Klasių auklėtojai

Spalio, gruodžio, kovo mėn. 

13.

Vidurinio ugdymo aprašo nuostatų aptarimas su II gimnazijos klasių mokiniais.

R. Jankuvienė

Vasario mėn.

14.

Tikslinių išvykų  į Lietuvos aukštąsias mokyklas organizavimas.

B. Vinkutė

Klasių auklėtojai

Per mokslo metus

pagal poreikį

15.

Instruktažas IVG klasių mokiniams dėl stojimo dokumentų pildymo  LAMA BPO sistemoje.

B. Vinkutė

Gegužės mėn.

16.

Individuali pagalba IVG klasių mokiniams pildant stojimo dokumentus LAMA BPO sistemoje.

B. Vinkutė

Birželio – liepos mėn.

17.

Informacijos apie ugdymo karjerai veiklas viešinimas Gimnazijos svetainėje

R. Jankuvienė

Per mokslo metus

18.

Profesinio informavimo 5- 8 klasėse derinimas su kultūrine – pažintine veikla.

5-8 klasių auklėtojai

Per mokslo metus

19.

7 kl. ugdymo karjerai renginys „Tūkstantis ir viena profesija“.

Klasių auklėtojai

Kovo mėn.

20.

Ugdymo karjerai veiklų duomenų pildymas ŠVIS sistemoje.

A.  Vinkutė,

 

Per mokslo metus

 


Metodinė medžiaga klasių auklėtojams www.mukis.lt

Naudingi adresai mokiniams, tėvams ir klasių auklėtojams:
1. www.mukis.lt
2. www.cvonline.lt/content (Žiūrėti: Testai (kairėje pusėje) ir tinkamumo darbo testas)
3. www.karjeroscentras.lt (Žiūrėti: ieškantiems darbo "Testai", Ar sugebėtumėte būti vadovu. k.Tomo testas ir kt.)
4. www.profesiupasaulis.lt (Žiūrėti: Klausimynai "Interesų klausimynas", "Gebėjimų klausimynas")
5. www.euroguidance.lt (Žiūrėti: Karjeros planavimo žingsniai)
6. www.lamabpo.lt (Studijų programos, reikalavimai stojantiesiems į kolegijas ir universitetus)
7. www. nec.lt (informacija apie Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) ir brandos egzaminus)


Informacija atnaujinta 2018-10-15

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44