(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Ugdymas karjerai

 

Gimnazija dalyvavo ŠMM projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I-II etapai)“, 2013-2015 m. 
Daugiau informacijos apie projektą http://www.mukis.lt

 

Gimnazijos ugdymo karjerai koordinatoriai teikia konsultacijos šiuose kabinetuose:

Individualių ugdymo planų sudarymas, studijų krypčių pasirinkimas, brandos egzaminų pasirinkimas, klasių auklėtojų konsultavimas.

K211 kab. Rūta Jankuvienė

Profesinis informavimas ir konsultavimas, profesinio veiklinimo organizavimas, karjeros planų rengimas, studijų krypčių pasirinkimas, brandos egzaminų pasirinkimas, klasių auklėtojų konsultavimas.

Šv. Antano rūmų skaitykloje;

Pirmadienis - penktadienis (skaityklos darbo valandomis)

Banga Vinkutė


Metodinė medžiaga klasių auklėtojams www.mukis.lt

Naudingi adresai mokiniams, tėvams ir klasių auklėtojams:
1. www.mukis.lt
2. www.cvonline.lt/content (Žiūrėti: Testai (kairėje pusėje) ir tinkamumo darbo testas)
3. www.karjeroscentras.lt (Žiūrėti: ieškantiems darbo "Testai", Ar sugebėtumėte būti vadovu. k.Tomo testas ir kt.)
4. www.profesiupasaulis.lt (Žiūrėti: Klausimynai "Interesų klausimynas", "Gebėjimų klausimynas")
5. www.euroguidance.lt (Žiūrėti: Karjeros planavimo žingsniai)
6. www.lamabpo.lt (Studijų programos, reikalavimai stojantiesiems į kolegijas ir universitetus)
7. www. nec.lt (informacija apie Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) ir brandos egzaminus)


Informacija atnaujinta 2015-10-15

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44