(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

 

Pirmos klasės „Vilkiukų“  pamokų tvarkaraštis 2019-2020 m.m.  II pusmetis

 

Pamokos

Laikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 

Malda. Ryto ratas 8.00 – 8.10

1.

8.10 – 8.45

 

Muzika

 

Fizinis ugdymas

 

Muzika

 

Lietuvių k.

 

Fizinis ugdymas

2.

9.00 – 9.35

Matematika

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

 

Priešpiečiai 9.35 – 9.55

3.

9.55 – 10.30

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Matematika

Pasaulio paž.

4.

10.45 – 11.20

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Tikyba

Anglų k.

Dailė ir technolog.

5.

11.35 – 12.10

Klasės valandėlė

Dailė ir technolog.

Pasaulio paž.

Šokis

Refleksijos valanda

 

Pietūs 12.10 – 12.40

 

Neformalusis ugdymas

12.40 – 13.25

 

12.40 – 13.25

Robotukai/Šachmatai(1 kl.)

13.35 – 14.20

Šachmatai (114 k.)/Robotukai

Šokis

Smalsučių laboratorija

Išmaniųjų skaitytojų klubas

Šokio studija

13.40 – 15.00

 

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

  

 

Antros klasės „Vieversių “ pamokų tvarkaraštis 2019-2020 m.m. 

  

Pamokos

Laikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

Malda. Ryto ratas 8.00 – 8.10

1.

8.10 – 8.55

Anglų k.

Fizinis ugdymas

Anglų k.

Lietuvių k.

Fizinis ugdymas

2.

9.05 – 9.50

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

Priešpiečiai 9.50 – 10.10

3.

10.10 – 10.55

 

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

4.

11.05 – 11.50

 

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Pasaulio pažinimas

Muzika

 

Pietūs 11.50 – 12.15

 

5.

12.15 – 13.00

 

Tikyba

Muzika

Dailė ir technologijos

Šokis

Klasės valandėlė

 

Neformalusis ugdymas

13.10 – 13.55

Dainos studija

Finansinis raštingumas

Šokio studija

Robotika/

Eureka. Gamtos mokslų laboratorija

Teatro studija

14.10 – 15.00

 

Refleksijos valanda; poilsis, žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

Informacija atnaujinta 2020-01-31

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44