(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Pirmos   klasės   pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m.  II pusmetis

 

Pamokos

Laikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 Malda. Ryto ratas 8.00 – 8.10

1.

8.10 – 8.45

Muzika

O. Tijūnaitienė

 

Fizinis ugdymas

Sporto salė

Lietuvių k.

Tikyba

R. Čičiūnienė

 

Fizinis ugdymas

Sporto salė

2.

9.00 – 9.35

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Refleksijos val.

 

Priešpiečiai 9.35 – 9.55

3.

9.55 – 10.30

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

4.

10.45 – 11.20

Pasaulio paž.

Lietuvių k.

Dailė ir technologijos

Lietuvių k.

Pasaulio paž.

5.

11.35 – 12.10

Klasės valandėlė

Dailė ir technologijos

Muzika

O. Tijūnaitienė

Šokis (būrelis)

A. Mačėnas  

Šokis (pamoka)

A. Mačėnas

 Pietūs 12.10 – 12.40

 

Neformalusis ugdymas

 

12.40 – 13.25

Keramika

J. Bambalaitė

 

 

 

 

12.40 – 13.10

Poilsis; žaidimai;

12.40 – 13.55

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

12.40 – 13.10

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

12.40 – 13.25

Kūrybinės dirbtuvės

A. Šličienė

 

 

13.15 – 14.00

Choras

O. Tijūnaitienė

14.00-14.45

Šachmatai/ informatika

S. Rackevičius/A. Šličienė

 

13.15 – 14.00

Gamtamokslinis ugdymas

A. Šličienė

13.40 – 15.00

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

13.40 – 14.45

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

14.10 – 14.45

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

14.10 – 14.45

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

 

Antros klasės pamokų tvarkaraštis

2020-2021 m. m.   II pusmetis

Pamokos

Laikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

       PENKTADIENIS

Malda. Ryto ratas 8.00 – 8.10

1.

8.10 – 8.55

Lietuvių k.

 

Fizinis ugdymas

Lietuvių k.

Muzika

       Fizinis ugdymas

2.

9.05 – 9.50

Matematika

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

            Matematika

Priešpiečiai 9.50 – 10.10

3.

10.10 – 10.55

 

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Dailė ir technologijos

4.

11.05 – 11.50

 

Klasės valandėlė

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

Dailė ir technologijos

Pietūs 11.50 – 12.15

5.

12.15 – 13.00

 

Anglų k.

 

Muzika

 

Tikyba

 

Šokis

 

Anglų k.

 

 

Neformalusis ugdymas

13.10 – 13.55

Choras

 

Robotika/Gamtos mokslų laboratorija

 

Šachmatai/Informatika

 

Finansinis raštingumas

Išmaniųjų skaitytojų klubas

14.10 – 15.00

Refleksijos valanda; poilsis, žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

                 

 

3 klasės pamokų tvarkaraštis II pusmetis

 

Pamokos

Laikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

Malda. Ryto ratas 8.00 – 8.10

1.

8.10 – 8.55

Fizinis ugdymas

Sporto salė

Matematika

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių k.

2.

9.05 – 9.50

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Muzika

Priešpiečiai 9.50 – 10.10

3.

10.10 – 10.55

 

Lietuvių k.

Muzika

Dailė ir technologijos

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

4.

11.05 – 11.50

 

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Lietuvių k.

Refleksijos valanda

 

Pietūs 11.50 – 12.15

 

5.

12.15 – 13.00

 

Tikyba

R. Čičiūnienė

Anglų k.

D. Račkuvienė ir I. Padriezienė

Klasės valandėlė

Robotika/

Gamtos m. laboratorija

V.Masiokas/

S,Martusevičienė

Šokis

A.Mačėnas

6.

 

13.10 – 13.55

Dainos studija

S. Martusevičienė

Finansinis raštingumas

I.Būgienė

Šokio studija

A.Mačėnas

Anglų k.

D. Račkuvienė ir I. Padriezienė

Šachmatai/

informatika

Rackevičius/

E. Miežetienė

 

14.10 – 15.00

 

Poilsis, žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-02-01

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44