(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Pirmos   klasės   pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m.  I pusmetis

 

Pamokos

Laikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 Malda. Ryto ratas 8.00 – 8.10

1.

8.10 – 8.45

Muzika

O. Tijūnaitienė

 

Fizinis ugdymas

Sporto salė

Pasaulio pažinimas

Tikyba

R. Čičiūnienė

 

Fizinis ugdymas

Sporto salė

2.

9.00 – 9.35

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

Priešpiečiai 9.35 – 9.55

3.

9.55 – 10.30

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Dailė ir technologijos

4.

10.45 – 11.20

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Refleksijos val.

5.

11.35 – 12.10

Klasės valandėlė

Dailė ir technologijos

Muzika

O. Tijūnaitienė

Anglų k.

N. Petrauskienė

Šokis (pamoka)

A. Mačėnas

 Pietūs 12.10 – 12.40

 

Neformalusis ugdymas

 

12.40 – 13.25

Keramika

J. Bambalaitė

 

 

 

 

12.40 – 13.10

Poilsis; žaidimai;

12.40 – 13.55

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

12.40 – 13.10

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

12.40 – 13.25

Kūrybinės dirbtuvės

A. Šličienė

 

 

13.15 – 14.00

Choras

O. Tijūnaitienė

14.00-14.45

Šachmatai/ informatika

S. Rackevičius/A. Šličienė

 

13.15 – 14.00

Šokis (būrelis)

A. Mačėnas  

13.40 – 15.00

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

13.40 – 14.45

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

14.10 – 14.45

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

14.10 – 14.45

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

15.00

 

Mokiniai eina namo

Antros  klasės „Vilkiukų“  pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m.  I pusmetis

 

 

Pamokos

Laikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

       PENKTADIENIS

Malda. Ryto ratas 8.00 – 8.10

1.

8.10 – 8.55

Lietuvių k.

 

Fizinis ugdymas

Lietuvių k.

Muzika

       Fizinis ugdymas

2.

9.05 – 9.50

Matematika

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

            Matematika

Priešpiečiai 9.50 – 10.10

3.

10.10 – 10.55

 

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Dailė ir technologijos

4.

11.05 – 11.50

 

Klasės valandėlė

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

Dailė ir technologijos

 

Pietūs 11.50 – 12.15

 

5.

12.15 – 13.00

 

Anglų k.

 

Muzika

 

Tikyba

 

Šokis

 

Anglų k.

 

 

Neformalusis ugdymas

13.10 – 13.55

Choras

 

Tautiniai šokiai

Šachmatai/Informatika

 

Robotika/Gamtos mokslų laboratorija

 

Išmaniųjų skaitytojų klubas

 

14.10 – 15.00

Refleksijos valanda; poilsis, žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

 

 

 

 
  

Trečios klasės „Vieversių “ pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. I pusmetis

Pamokos

Laikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

Malda. Ryto ratas 8.00 – 8.10

1.

8.10 – 8.55

Fizinis ugdymas

Matematika

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių k.

2.

9.05 – 9.50

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Muzika

Priešpiečiai 9.50 – 10.10

3.

10.10 – 10.55

 

Lietuvių k.

Muzika

Dailė ir technologijos

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

4.

11.05 – 11.50

 

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Lietuvių k.

Refleksijos valanda

 

Pietūs 11.50 – 12.15

 

5.

12.15 – 13.00

 

Tikyba

Anglų k.

Klasės valandėlė

Anglų k.

Šokis

 

Neformalusis ugdymas

13.10 – 13.55

Dainos studija

Finansinis raštingumas

Šokio studija

Robotika/

Eureka. Gamtos mokslų laboratorija

Šachmatai/

informatika

14.10 – 15.00

 

Poilsis, žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

Informacija atnaujinta 2020-09-08

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44