(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

Pirmos klasės pamokų tvarkaraštis

 

  

Pamokos

Laikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

Malda. Ryto ratas 8.00 – 8.10

1.

8.10 – 8.45

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

2.

9.00 – 9.35

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Priešpiečiai 9.35 – 9.55

3.

9.55 – 10.30

 

Matematika

Pasaulio p.

Matematika

Šokis

Muzika

4.

10.45 – 11.20

 

Dailė ir technolog.

Kūno kultūra sp. s.

Tikyba

Pasaulio paž.

Anglų k. būrelis

5.

11.35 – 12.10

 

Refleksijos valanda

Muzika

Dailė ir technolog.

Klasės valandėlė

Kūno kultūra a.s.

 

Pietūs 12.10 – 12.40

 

 

Neformalusis ugdymas

12.40 – 13.25

 

Dainos studija

Žaidžiame šachmatais

Šokio studija

Robotika/

Eureka. Gamtos mokslų laboratorija

Teatro studija

13.40 – 15.00

 

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

Mes – „Vieversėlių“ klasė

 

Mokslo metų pradžioje 1 klasės mokiniai paskelbė konkursą ir rinko klasės pavadinimą. Pirmame ture žaidė vaikai. Vėliau į pagalbą pasikvietė tėvelius ir sielovados mokytojus. Daug gražių pavadinimų siūlė vaikai: „Vilkiukai“, „Bičiuliai“, „Smalsučiai“, „Dievo karoliukai“. Tačiau daugiausiai balsų visuose trijuose turuose surinko pavadinimas „Vieversėliai“.

Vieversys – mūsų brolis, – sakydavo Pranciškus. Ir visa, ką sukūrė Dievas, yra mūsų sesės ir broliai. Saulė. Žvaigždės. Žolė. Medis. Vieversys – ir mano brolis! – žino jau ir pirmokėliai. Vieversys ir darbuose pirmas! Taip ir pirmokai, mylėdami gamtą ir Dievo kūrinius, stengsis būti uolūs ir pirmi visuose darbuose.

Laukdami šventojo Pranciškaus dienos pirmokai išmoko dainą „Vieversys“, mokyklos koridorių išpuošė pačių išlankstytais popieriniais vieversiais ir pranešė: mes – „Vieversėlių“ klasė!

 

Klasės mokytoja Sotera, 2018

 

Informacija atnaujinta 2018-12-04

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44