(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai Gimnazijoje

2016 m. mokyklos ataskaita, 8 klasė 

2017 m. mokyklos ataskaita, 8 klasė

2017 m. mokyklos ataskaita, 6 klasė

 

Informacija atnaujinta 2017-09-01

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44