(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Pagrindinis ugdymas

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS.

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo programas 5-8 klasėse, IG – IIG klasėse

ir vidurinio ugdymo pakopos IIIG - IVG klasėse skirstomas pusmečiais:

  

 

Pusmetis

2018 - 2019 m. m.

I pusmetis

2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 31 d.

II pusmetis

5 - 8  ir IG-IIIG klasės

 

IVG klasės

 

2019 m. vasario 1 d. – 2019 m. birželio 21 d.

2019 m. vasario 1 d. – 2019 m. gegužės 24 d.

 

 

UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

 

 

2018 – 2019 m. m.

Klasės

Ugdymo proceso trukmė

Mokslo metų ir ugdymo proceso pabaiga

5-8 ir IG-IIIG klasės

185 diena

2018 m. birželio 21 d.

IVG klasės

165 dienos

2018 m. gegužės 24 d.

 

 
Informacija atnaujinta 2018-09-03

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44