(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Pažintinė veikla

2018 - 2019 M.M. PAŽINTINĖ IR KULTŪRINĖ VEIKLA

 

 

 

Veikla

Vykdymo data

Klasės

Atsakingi asmenys

Rekolekcijos

Per mokslo metus vienai klasei viena diena

5-8, IG-IVG klasės

Klasių auklėtojai, kapelionai, pavaduotojas neformaliajam (papildomajam) ugdymui

 

Sveikatingumo diena – Gimnazijos sporto šventė

Per mokslo metus viena diena

5-8, IG-IIIG klasės

Klasių auklėtojai, kūno kultūros mokytojai, pavaduotojas neformaliajam (papildomajam) ugdymui

Šv. Pranciškaus paminėjimo ir Padėkos Gimnazijai diena

Spalio 4 d.

5-8, IG-IVG klasės

Klasių auklėtojai

Projektinės, tiriamosios veiklos,

ekskursijos, išvykos,  profesinio informavimo ir konsultavimo, ugdymo karjerai, profesinio veiklinimo, socialinės (karitatyvinės) veiklos

Per mokslo metus trys dienos

 

Per mokslo metus dvi dienos

5-8, IG-IIIG klasės

 

 

IVG klasės

Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, ugdymo karjerai koordinatorius

Informaciją paruošė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui Dovilė Žilinskaitė

 

Informacija atnaujinta: 2018-09-03

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44