(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

 Gimnazijos neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka

  

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS

 

 NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020 M.M. 

 

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Vadovo vardas, pavardė

Užsiėmimų laikas, vieta

1.

Neformaliojo ugdymo programa „Foto būrelis“ I-IVG kl.

R. Čičiūnienė

Antradienis

13.00 val. – 15.15 val. 216 k.

2.

Neformaliojo ugdymo programa „Sportiniai žaidimai“ IG -IVG kl.

V. Valiūnienė

Pentadienis

15.00 val. – 16.30 val. Šv. Antano rūmų salė

3.

Neformaliojo ugdymo programa „Krepšinis“ I-IVG kl.

R. Žiubrys

Ketvirtadienis

15.00 – 16.30 val. sporto salė

4.

Neformaliojo ugdymo programa „Eksperimentinė chemija“ I-IVG kl.

V. Švitrienė

Trečiadienis

14.00 val. – 14.45 val. 403 k.

Ketvirtadienis

14.00 val. – 14.45 val. 403 k.

5.

Neformaliojo ugdymo programa „Sudėtingų eksperimentinių uždavinių sprendimas“ I-IVG kl.

I. Černeckienė

Trečiadienis

15.10 val. – 15.55 val. 402 k.

6.

Neformaliojo ugdymo programa „Akademinis piešimas“ I-IVG kl.

L. Liaudanskaitė

Trečiadienis

16.00 val. – 17.30 val. 112 k.

7.

Neformaliojo ugdymo programa „JES“ I-IVG kl.

D. Ančerytė

Penktadienis

13.00 val.- 15.10 val. Vilniaus g. 3

8.

Neformaliojo ugdymo programa „Biologiniai tyrimai“ I-IVG kl.

L. Jucytė

Pirmadienis

15.05 val. – 15.50 val. 404 k.

Trečiadienis

15.05 val. – 15.50 val. 404 k.

Ketvirtadienis

15.05 val. – 15.50 val. 404 k.

9.

Neformaliojo ugdymo programa „Elektronika“ I-IVG kl.

V. Masiokas

Trečiadienis

14.00 val. – 15.30 val. Dirbtutės 1

10.

Neformaliojo ugdymo programa „Robotų programavimas“ I-IVG kl.

V. Masiokas

Antradienis

16.00 val. -17.30 val.

Dirbtutės 1

11.

Neformaliojo ugdymo programa „Teorinė ir eksperimentinė biologija“ IG, IIIG kl.

K. Kaulius

Antradienis

15.10 val. – 15.55 val. 405 k.

Trečiadienis

14.10 val. – 14.55 val. 405 k.

12.

Neformaliojo ugdymo programa „Tinklinis“ I-IVG kl.

A. Urbonas

Ketvirtadienis

15.00 val. – 16.30 val. sporto salė

13.

Neformaliojo ugdymo programa „Matematikos olimpiadų komandos“ I-IVG kl.

V. Baltūsienė

Antradienis

8.00  val. – 9.30 val. A207

14.

Neformaliojo ugdymo programa „ Į matematikos gelmes“ I-IVG kl.

V. Baltūsienė

Penktadienis

13.00 val. – 14.30 val. A207

15.

Neformaliojo ugdymo programa „Floristikos dizainas“ I-IVG kl.

R. Zemdliauskaitė

Trečiadienis

15.00 val. – 16.30 val. Keramikos studija

16.

Neformaliojo ugdymo programa „Eureka“ 1 kl.                                         

E. Bružienė

Trečiadienis

12.40 val. – 13.25 val.

1 klasė

17.

Neformaliojo ugdymo programa „Išmaniųjų skaitytojų klubas“ 1 kl.

E. Bružienė

Ketvirtadienis

12.40 val. – 13.25 val.

1 klasė

18.

Neformaliojo ugdymo programa „Dainos studija“ 2 kl.

S. Martusevičienė

Pirmadienis

13.10 val. – 13.55 val.

2 klasė

19.

Neformaliojo ugdymo programa „Eureka“  2 kl.                                                             

S. Martusevičienė

Ketvirtadienis

13.10 val. – 13.55 val.

2 klasė

20.

Neformaliojo ugdymo programa „Teatro studija“ 5-8 kl.

B. Šidlauskaitė

Antradienis

15.00 val. – 16.30 val. aktų salė

21.

Neformaliojo ugdymo programa „Futbolas“ 5-8 kl.

R. Žiubrys

Pirmadienis

15.00 val. – 16.30 val. sporto salė

22.

Neformaliojo ugdymo programa „Kvadratas“ 5-6 kl.

L. Drąsutytė - Meškauskienė

Trečiadienis

15.00 val. – 16.30 val. sporto salė

23.

Neformaliojo ugdymo programa „Kūrybinio rašymo būrelis“ 6-8 kl.

D. Ataitė

Pirmadienis

15.00 val. – 15.45 val. 104 k.

 

24.

Neformaliojo ugdymo programa „Gamtos būrelis“ 5-6 kl.

R. Novikienė

Trečiadienis

14.10 val. – 14.55 val. 308 k.

Penktadienis

14.10 val. – 15.30 val. 308 k.

25.

Neformaliojo ugdymo programa „Sumanioji matematika“ 5 kl.

A. Aniulis

Pirmadienis

14.00 val. – 14.45 val. 306 k.

26.

Neformaliojo ugdymo programa „Matematika pažengusiems“ 8 kl.

V. Baltūsienė

Pirmadienis

15.00 val. – 15.45 val. A207

27.

Neformaliojo ugdymo programa „Robotų programavimas“ 5-8 kl.

V. Masiokas

Pirmadienis

15.00 val. – 16.30 val. dirbtuvės 1

28.

Neformaliojo ugdymo programa „Įdomioji matematika“ 6 kl.

J. Petrauskienė

Antradienis

15.00 val. – 15.45 val. 107 k.

29.

Neformaliojo ugdymo programa „Matematika tau, gabusis“ 7 kl.

J. Petrauskienė

Antradienis

14.00 val. - 14.45 val.  107 k.

30.

Neformaliojo ugdymo programa „Keramika“ 5-8 kl.

J. Bambalaitė

Trečiadienis

15.00 val. – 15.45 val. Keramikos studija

31.

Neformaliojo ugdymo programa „Kretingos skautų draugovė“ 5-6 kl.

A. Gagytė

Antradienis

14.00 val. – 14.45 val. 205 k.

Ketvirtadienis

14.00 val. – 14.45 val. 205 k.

Penktadienis

14.00 val. – 14.45 val. 205 k.

32.

Neformaliojo ugdymo programa „Populiarieji šokiai“ 5-8 kl.

T. Romeika

Pirmadienis

14.00 val. – 14.45 val. Aktų salė

Trečiadienis

15.00 val. – 15.45 val. Aktų salė

33.

Neformaliojo ugdymo programa „Kango JUMPS“ I-IVG KL.

T. Romeika

Pirmadienis

15.00 val. – 15.45 val. Aktų salė

Trečiadienis

14.00 val. – 14.45 val. Aktų salė

34.

Neformaliojo ugdymo programa „Muzikos studija“ I-IVG KL.

A. Janonis

Antradienis  

14.00 val -15.30 val. Muzikos studija

Ketvirtadienis

14.00 val -15.30 val. Muzikos studija

35.

Neformaliojo ugdymo programa „Geografijos atradimai“ I-IVG KL.

V. Adomaitis

Pirmadienis

16.00 val. – 16.45 val.

36.

Neformaliojo ugdymo programa “Gimnazijos ansamblis – choras” 5-8 kl.                                   

 

O. Vaškytė

Pirmadienis

13.10 val. – 13.55 val. A108

Trečiadienis

14.00 val. – 16.15 val. A108

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja (neformaliajam) papildomajam ugdymui

Dovilė Žilinskaitė

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019-09-17

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44