(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Projektinė veikla

 

 Gimnazijoje vykdyti projektai:

 • Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2014-2015 m. m. (8 kl. mokiniai)
 • Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014-2015 m. m. (8 kl. mokiniai)
 • ŠMM ir Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos IEA (International Association of the Evaluation of Educational Achievement) inicijuotas tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas tyrimas TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Tyrimo TIMSS tiriamasis objektas – 8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai, jų kaita ir pasiekimus sąlygojantys veiksniai.
 • Ugdymo plėtotės centro ir Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos  MARCH (angl. Make Science Real in Schools) projektas „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“. Projekte dalyvauja partneriai iš 7 šalių (Bulgarijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Serbijos ir Vokietijos).  Projekto tikslas – pateikti gamtamokslinio ugdymo mokyklose apžvalgą, padėti kurti Mokymosi visą gyvenimą programos tema ir turiniu susijusių projektų tinklą, skatinti įžvalgų, gerosios praktikos, taikant inovatyvias metodikas gamtos mokslų ugdymui, sklaidą. Projekto vadovai  – biologijos mokytojai Lina Jucytė ir Kęstutis Kaulius.
 • Švedijos aukštojo mokslo tarybos ir Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos JUNIORPLUSdvišalis projektas su Danijos Viborgo Ekonomikos gimnazija. Projekto tikslas - mokinių mainai ir bendros pamokinės veiklos organizavimas mainų metu. Projekto vadovai - mokytojai Remigija Žiubrienė ir  Albertas Jankus.


Gimnazijos mokytojų ir mokinių vykdyti projektai:

- respublikiniai:

 • Biotechnologijų laboratorijos įkūrimas. Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų sukūrimas Pranciškonų gimnazijoje.

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga „Mokslo parkas“ kartu su Viešaja įstaiga „Nacionalinė moksleivių akademija“.
Kiti partneriai:  Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus licėjus, Marijampolės Sūduvos gimnazija, VšĮ “Pranciškonų gimnazija”, Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacija.

 • Nacionalinio egzaminų centro vykdomo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ užduočių išbandymas.
 • Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ministerijos finansuojamo projekto  TAPK programa "Tu ir aš - kartu mes galia". Projekto vadovė - socialinė pedagogė V. Zujevaitė-Srėbalienė
 • Europos socialinio fondo ir Pilietinių iniciatyvų centro finansuojamo projekto TAPK programa "Savivaldos stiprinimas mokyklose". Projekto vadovė - direktoriaus pavaduotoja neformaliajam (papildomajam) ugdymui R. Jankuvienė


- tarptautiniai:

 • individuali kvalifikacijos tobulinimo stipendija pagal Europos Sąjungos "Mokymosi visą gyvenimą" programos  Comenius paprogramę, anglų kalbos vyresnioji mokytoja R. Lukoševičiūtė ( Seminaro tema -"Developing Oral Fluency in the English Language Classroom")
 • individuali kvalifikacijos tobulinimo stipendija pagal Europos Sąjungos "Mokymosi visą gyvenimą" programos Comenius paprogramę, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Paulauskienė (Seminaro tema - "Creative Activities and Motivating Materials for the Secondary Classroom”).
 • Mokyklų partnerystės projektai su Vengrijos A. Szilady gimnazija ir Vokietijos Bleicherodės F. Šilerio gimnazija. Projektų vadovai - mokytojai R. Petrauskienė ir A. Jankus
 • Europos Sąjungos Comenius programos finansuojamas daugiašalės partnerystės projektas "Mokomės žaisdami" su Pamplonos gimnazija (Ispanija), Saint Gilles privačia mokykla (Prancūzija), Oberhauzeno gimnazija (Vokietija) ir Veenendalio gimnazija (Olandija). Projekto vadovas - mokytojas A. Jankus
 • Europos Sąjungos Comenius programos finansuojamas dvišalės partnerystės projektas "Kalbos yra tiltai" su Danijos Vyborgo ekonomine gimnazija. Projekto vadovė - mokytoja R. Jankuvienė
 • Europos Sąjungos Comenius programos finansuojamas daugiašalės partnerystės projektas "Baltijos jūra - mūsų džiaugsmas ir rūpestis" su Hamburgo Hamm gimnazija (Vokietija), Torūnės gimnazija (Lenkija) ir Jihvi gimnazija (Estija).Projekto vadovas - mokytojas A. Jankus


Informacija atnaujinta: 2014-01-20

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44