(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

VASARIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

2018-02-01 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Gimnazijos bendruomenės šv. Mišios, Pelenų trečiadienis

14 d. bažnyčioje:

8.00 val. 5-8 klasių mokiniai;

9.00 val. I-IVG klasių mokiniai

br. T. Žymantas,

 s. J. Lukauskaitė, dalykų mokytojai

 

2

Gavėnios maldos

nuo 15 d.

br. T. Žymantas,

 s. J. Lukauskaitė,

tikybos, muzikos mokytojai, auklėtojai

Pagal atskirą priemonių planą

3.

Dvasinio ugdymo seminaras Gimnazijos prioriteto tema. Lektorius kun. Kęstutis Dvareckas

22 d. 9.30 val.

 

Br. Tomas Žymantas OFM,

V. Krikščiūnaitė – Buitvydė

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

5d klasės mokinių kultūrinė – pažintinė diena

2 d.

A. Gagytė,

A. Tamošauskienė

 

2.

8d klasės mokinių popietė

2 d. 17.00 val.

K. Paulauskienė

 

 

3.

Paskaitos 6-8 klasių mokiniams "Užslėptas blogis mūsų kasdienybėje"

7 d.  8.00-14.00 val. aktų salėje

Psichologė

L. Vitkauskienė

 

4.

Paskaitos 5-6-7 klasių berniukams "Paauglio brandos ypatumai"

9 d.

Lektorius

D. Grigalis

 

5.

Šimtadienio šventė

9 d. 18.00 val. šv. Antano rūmų aktų salėje

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

6.

Šv. Antano rūmų salės papuošimas istorijos konferencijai

12 d. 15.00 val. Šv. Antano rūmų aktų salėje

J. Motijauskienė, A. Bastienė,

R. Zemdliauskaitė

 

7.

Mokinių kelionė į Strasbūrą

7-12 d.

V. Adomaitis

 

8.

Gimnazijos mokinių savivalda (KPGms) inicijuojas projektas „100-mečio linkėjimai“

iki 12 d.

6-IIG kl. auklėtojai, KPGms

 

9.

Gimnazijos erdvių puošimai

iki 15 d.

J. Motijauskienė, E. Buožius,

A. Narkuvienė,

A. Bastienė,

V. Masiokas,

R. Zemdliauskaitė.

 

10.

Spaudinių paroda  „Lietuvos kelias. Meilė, tiesa ir ilgesys“, skirta Vasario 16-ajai

nuo 15 d. bibliotekoje

A. Tamošauskienė

 

11.

Vieša pilietinė 7 klasių mokinių akcija „Aš tikrai myliu Lietuvą“

15 d. 11.40 val. Gimnazijos stadione

A. Šneideraitis,

V. Valiūnienė,

D. Račkuvienė,

A. Aniulis,

A. Razmienė

 

12.

5c klasės mokinių estafečių ir picų vakaras

15 d. 16.00 val.

J. Petrauskienė

 

13.

Proto mūšis, skirtas Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti

15 d. 18.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

V. Jakumienė, darbo grupė

 

14.

Vieša akcija ,,100 žodžių LIETUVAI”

nuo 12 d. Gimnazijos edvėse

A. Raudienė,

I. Kalniuvienė,

R. Norvaišienė

 

15.

Vasario 16-osios eisena, skirta

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

16 d. 11.15 val. iš šv. Antano rūmų kiemo

D. Žilinskaitė,

 V. Kuprelis

 

16.

Vasario 16 dienos minėjimas kultūros centre, studija SŠK ,,Ritmas“

16 d. 14.00 val. Kretingos kultūros centras         

A. Mačėnas

 

17.

Gimnazijos mokinių valdybos susirinkimas

19 d. 11.00 val. teatros studijoje

D. Žilinskaitė,

V. Juodys

 

18.

Gimnazijos laikraščio “ESU” platinimas

nuo 21 d.

R. Olšauskienė, darbo grupė

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui                                                                   Dovilė Žilinskaitė      

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-02-02

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44