(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Neformalus ugdymas

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

 

LAPKRIČIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

2020-11-03 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Advento maldų grafiko sudarymas

iki  16 d.

s. J. Lukauskaiė FMSC

 

2.

IVG klasių rekolekcijos (nuotoliniu būdu)

27 d.

s. J. Lukauskaiė FMSC, klasių auklėtojai

 

3.

Adventinių ir Kalėdinių meninių akcentų ruošimas

iki 27 d.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

Paskaita tėvams (globėjams, rūpintojams) „Psichologinės pagalbos teikimas mokiniams, mažinant ilgalaikes neigiamas Covid-19 panemijos pasekmes. Ką turi žinoti tėvai (globėjai, rūmintojai)?” (nuotoliniu būdu)

3 d. 18.00 val.

R. Narmontienė

 

2.

Klasių valandėlės „Kaip atpažinti įtampą, nerimą ir su jais susitvarkyti?“

(interaktyvios programėlės „Ramu“ išbandymas)

 

4-18 d.

R. Narmontienė, klasių auklėtojai

Pagal atskirą priemonių planą

3.

Gimnazijos mokinių savivaldos valdybos susirinkimas (nuotoliniu būdu)

10 d., 16.00 val.

D. Žilinskaitė

 

4.

Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas (nuotoliniu būdu)

16 d.

V. Zujevaitė – Srėbalienė, L. Kareivienė, D. Žilinskaitė, R. Narmontienė

 

5.

Atvirų durų diena (nuotoliniu būdu)

17-19 d.

D. Žilinskaitė, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

 

6.

Tėvų atstovybės susirinkimas (nuotoliniu būdu)

24 d. 17.30 val.

A. Virbalis, D. Žilinskaitė, R. Visminienė

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam(papildomajam) ugdymui                       Dovilė Žilinskaitė      

 

 

 

 

                        

 

  

Informacija atnaujinta 2020-11-05

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44