(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Neformalus ugdymas

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

KOVO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

2020-03-02 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

IG klasių rekolekcijos (nuotoliniu būdu)

8 d. 9.00 val. – 12.00 val.

s. J. Lukauskaitė FMSC, IG kl. auklėtojai

 

2.

Sielovados susirinkimas

18 d. 15.00 val.

A. Virbalis

 

3.

Gimnazijos bendruomenės

 šv. Mišios

25 d. 15.00 val.

A. Virbalis

 

4.

Gavėnios ryto klasių maldos

Visą mėn. 

s. J. Lukauskaitė FMSC, tikybos mokytojai,  auklėtojai

Pagal atskirą priemonių planą

5.

Gavėnios ryto  mokytojų maldos

1 d., 8 d., 15 d., 22 d., 29 d. 10. 40 val. nuotoliniu būdu

s. J. Lukauskaitė FMSC

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

5-8, I-IVG kl. auklėtojų susirinkimas

3 d. 11.40 val., nuotoliniu būdu

D. Žilinskaitė

 

2.

5d klasės kultūrinė – pažintinė diena „Gimtinės takais”

4 d. 10.00 val. – 14.00 val. nuotoliniu būdu

A. Budrienė

 

3.

7c, 8a, 8c, 8d klasės dalyvauja konferencijoje „Įdomioji ekologija”

 

4 d. 12.00 val. – 14.00 val., nuotoliniu būdu

R. Žiubrys,

I. Padriezienė,

J. Petrauskienė,

R.. Gumbaragienė

 

4.

Gimnazijso Tėvų atsovybės susirinkimas

4 d. 18.00 val., nuotoliniu būdu

J. Simonaitė

 

5.

Pilietinė akcija „Apkabinkime Lietuvą“. Šeimų žygis skirtas paminėti/švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

4 d. – 11 d.

D. Žilinskaitė,

darbo grupė

 

6.

Mokinių savivaldos susirinkimas

9 d. 16.00 val. 

D. Žilinskaitė

 

7.

Gimnazijos laikraščio „Esu“ redakcinės darbo grupės susirinkimas

10 d. 15.00 val.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

8.

IIGb, IIGc klasės mokinių virtuali paroda  „Spalvingas valgiaraštis geltona, žalia, raudona“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

10 d. – 11 d. Gimnazijos Facebook paskyroje

J. Bambalaitė

 

9.

Šimtadienio organizavimo darbo grupės susirinkimas

15 d. 15.00 val.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

10.

7b kl. mokinių dalyvavimas  inkilų kėlimo šventėje ,,Paukščiai grįžta namo“

15d – 19 d.

L. Kareivienė

 

11.

IIGa, IIGb, IIGc, IIGd kl. mokinių kuttūrinė – pažintinė diena „Dingusi Kretinga”

18 d. 9.00 val. – 13.00 val.

A. Šneideraitis,

 J. Tutinienė,

D. Račkuvienė,

R. Žiubrienė

 

12.

Mokinių savivaldos akcija „Miego diena“

19 d.

D. Žilinskaitė, mokinių savivalda

 

13.

1-3 kl. mokinių popietė „Velykų link”

23 d.

s. J. Lukauskaitė FMSC, A. Šličienė, E. Bružienė,

S. Martusevičienė

 

14.

Gimnazijos padėkos koncerto organziavimo darbo grupės susirinkimas

25 d. 15.00 val.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

15.

Mokinių virtuali fotografijų  paroda „Žiemos gamtos vaizdai. Gražiausi įamžinti kadrai“

25 d. Gimnazijos Facebook paskyroje

J. Bambalaitė

 

16.

7b kl. mokinių dalyvavimas žingsnių iššūkyje ,,Aplink Kretingą per 60 dienų“

Visą mėn.

A. Gagytė,

L. Kareivienė

 

17.

Gimnazijos bendruomenės vieša - pilietinė akcija „Geltona. Žalia. Raudona“

visą mėnesį,  Gimnazijos Facebook paskyroje

A. Raudienė, socialinių mokslų metodinė grupė, klasių auklėtojai

 

18.

Mokinių muzikos įrašai „Dainuoju Lietuvą“

visą mėnesį, Gimnazijos Facebook paskyroje

J. Simaitienė,

A. Janonis

 

           

 

                              

Informacija atnaujinta 2021-03-03

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44