(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

GRUODŽIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

2017-12-01 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Advento maldos rytmečiai

1d. - 22d.

7.45 val. Gimnazijos fojė,

10. 40 val. Šv. Antano rūmų salėje

Klasių auklėtojai, tikybos ir muzikos mokytojai

Pagal atskirą grafiką

2.

Lurdo slėnio įžiebimas

8 d., 7.45 val. Lurdo slėnyje

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

3.

5 – IVG klasių mokinių ir tėvų Adventinės vakaronės

1d. – 22d.

Klasių auklėtojai,

br. T. Žymantas OFM, s. J. Lukauskaitė FMSC

Pagal atskirą grafiką

4.

Vieša akcija „Papuoškim Kalėdų medį ir pasveikinkim gimnaziją“ (5-IVG klasių mokiniai)

4d. – 22d.

D. Žilinskaitė, klasių auklėtojai, tikybos mokytojai

 

5.

Bendruomenės Adventinė popietė

21d. 14.10 val.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

6a ir 6e klasių mokinių kultūrinė – pažintinė diena

 

1d. 8.00 val.

A. Cegelnikienė,

J. Žukauskienė

 

 

2.

5c klasės mokinių Filmų vakaras

1 d. 17.00 val.

J. Petrauskienė

 

3.

Giesmių paruošimas ir giedojimas

4d. - 22d. 7.45 val.

A. Navickaitė,

L. Šiaulienė,

V. Šlionskytė.

 

4.

Knygų ir spaudinių paroda „Advento tyloje“

4d. - 22d. bibliotekoje

A. Tamošauskienė

 

5.

Kalėdinių sveikinimų paruošimas ir išsiuntimas

iki 8 d.

D. Žilinskaitė, s. J. Lukauskaitė FMSC, br. T. Žymantas OFM

 

 

6.

Advento meniniai akcentai ir Kalėdinis langų  papuošimas

iki 8 d.

D. Žilinskaitė,

L. Liaudanskaitė,

J. Motijauskienė,

E. Buožius,

V. Masiokas,

R. Zemdliauskaitė,

A. Narkuvienė.

 

7.

IIGc, IIGb, IIIGc, IIIGd klasių mokinių kultūrinė – pažintinė veikla

12 d. 8.00 val.

V. Meilienė,

R. Olšauskienė,

D. Kybartienė,

 I. Šedienė

 

8.

Netradicinė geografijos pamoka Vilniuje (7 kl. mokiniai)

13 d. 8.00 val.

A. Gagytė

 

9.

7a ir 8d  kl. mokinių kultūrinė – pažintinė diena

13 d. 8.00 val.

K. Paulauskienė,

A. Šneideraitis

 

10.

7c ir 7d kl. mokinių kultūrinė – pažintinė diena

 

 

15 d. 8.00 val.

D. Račkuvienė,

A. Aniulis

 

11.

Kalėdinė instaliacija (8 kl. mokinių projektas)

15 d. 8.00 val. Lurdo slėnyje

L. Liaudanskaitė

 

 

12.

Kalėdinė paroda (III-IVG kl. mokinių kūrybiniai darbai)

15 d. 15 val. IV aukštas

L. Liaudanskaitė

 

 

13.

Kalėdinis krepšinio 3x3 turnyras skirtas Gimnazijos 85-čiui

15 d. 16 val.

V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, darbo grupė

 

14.

Matematikos kabineto (309 k.) stendų atnaujinimo projektas

iki 20 d.

D. Žilinskaitė,

V. Meilienė

 

15.

Rankdarbių paroda ,,Kalėdų akcentai“

18 d. 11.40 val.  Gimnazijos erdvėse

J. Motijauskienė,

 E. Buožius,

A. Narkuvienė

 

16.

6d kl. mokinių kultūrinė – pažintinė diena

22 d. 8.00 val.

E. Miežetienė

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam(papildomajam) ugdymui                       Dovilė Žilinskaitė                                 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-12-01

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44