(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

 

BIRŽELIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

2019-06-05 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

1 klasės mokslo metų užbaigimo šventė

1 d.

Br. T. Žymantas OFM, s. J. Lukauskaitė, S. Martusevičienė

 

2.

5 - 6 klasių mokslo metų užbaigimo šventė Pakutuvėnuose

8 d.

Br. T. Žymantas OFM, s. J. Lukauskaitė,

5-6 klasių auklėtojos/ai

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

Netradicinė 7e klasės valandėlė ,,Papuošalų gamyba iš vario”

4 d. 14.00 val.

J. Motijauskienė

 

2.

 

Mokinių savivaldos (valdybos susirinkimas)

5 d. 14.00 val.

M. Razmutė,

D. Žilinskaitė

 

3.

IGa, IGb klasės kultūrinė – pažintinė diena Anykščiuose

5 d. 8.00 val.

R. Čičiūnienė,

 L. Bružienė

 

4.

5-8 kl., I-IIIG kl. mokinių kultūrinių – pažintinių dienų veiklų plano sudarymas

Iki 6 d.

D. Žilinskaitė

 

5.

Gamtos būrelio išvyka į Klaipėdą

6 d. 9.00 val.

R. Novikienė

 

6.

Ančių namelio įleidimo šventė

7 d. 13.00 val.

E. Buožius

Dalyvauja:

1, IIGc, IIGd klasės 

7.

8e klasės šventinis vakaras

7 d. 17.00 val. Aktų salėje

A. Razmienė

 

8.

8d klasės žygis

7-8 d. Pakutuvėnai

A. Aniulis

 

9.

I-IIIG klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Esu buti…”

10 d. šv. Antano rūmų kiemelyje

L. Liaudanskaitė

 

10.

 

Keramikos darbų paroda

,,Tiesiai iš Kūrėjo rankų”

10-14 d. 

J. Motijauskienė

 

11.

8c, 8d klasės kultūrinė – pažintinė diena Plungėje

14 d. 8.00 val.

A. Aniulis,

D. Račkuvienė

 

12.

5-8 kl., I-IIIG kl. kultūrinė -pažintinė veikla

20-21 d.

D. Žilinskaitė, klasių auklėtojai

Pagal atskirą priemonių planą

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui                                                                                   Dovilė Žilinskaitė                                 

 

 

    

 

 

Informacija atnaujinta 2019-06-05

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44