(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

SPALIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

2018-10-01 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Gimnazjios fojė paruošimas Šv. Pranciškaus savaitės minėjimui

iki 3 d.

J. Motijauskienė,

A. Bastienė,

E. Buožius

 

2.

Šv. Pranciškaus savaitė

1-5 d.

s. J. Lukauskaitė FMSC, br. T. Žymantas OFM,

Pagal atskirą priemonių planą

3.

Katalikiško lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos vykdymas

nuo 8 d.

A. Poškuvienė

Pagal atskirą priemonių planą

4.

IIGa klasės rekolekcijos

8 d. 8.00 val.

br. T. Žymantas OFM, V. Adomaitis

 

5.

 IIGd klasės rekolekcijos

11 d. 8.00 val.

br. T. Žymantas OFM, G. Gegytė

 

6.

IIGb klasės rekolekcijos 

 

12 d. 8.00 val.

br. T. Žymantas OFM, I. Būgienė

 

7.

IIGe klasės rekolekcijos

15 d. 8.00 val.

br. T. Žymantas OFM, R. Norvaišienė

 

8.

IIGc klasės rekolekcijos

17 d. 8.00 val. 

br. T. Žymantas OFM, I. Kalniuvienė

 

 

9.

IVGb klasės rekolecijos

18 d. 8.00 val.

br. T. Žymantas OFM, R. Žiubrienė

 

10.

IVGc klasės rekolekcijos

19 d. 8.00 val.

br. T. Žymantas OFM, D. Kybartienė

 

11.

IVGd klasės rekolekcijos

22 d. 8.00 val. 

br. T. Žymantas OFM, I. Šedienė

 

12.

IVGa klasės rekolekcijos

25 d. 8.00 val.

br. T. Žymantas OFM, R. Petrauskienė

 

13.

IVGe klasės rekolekcijos

26 d. 8.00 val.

br. T. Žymantas OFM, A. Budrienė

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

IVG  klasių mokinių paroda “Pranciškus ir ekologija”

nuo 3 d. IV aukštas

L. Liaudanskaitė

 

2.

Paroda „Šv. Pranciškus Asyžietis – Dievo vieversys“

 

2 d. skaitykloje

A. Tamošauskienė

 

3.

6-IIG klasių sėniūnų susirinkimai

2-3 d. 11.40 val. aktų salėje

D. Žilinskaitė,

V. Juodys

 

4.

IIGd klasės mokinių išvyka į Tarptautinę aukštojo ir vidurinio mokslo užsienyje parodą „Išsilavinimas ir karjera 2018 priimk sprendimą sužinojęs ir pabandęs“

3 d. 8.00 val.

G. Gegytė, B. Vinkutė

 

5.

Naujos mokinių valdybos susirinkimas

9 d. 15 val. aktų salėje

D. Žilinskaitė, V. Juodys

 

6.

7b, 8e klasių išvyka į filmo „Tarp pilkų debesų“ premjerą (Klaipėdoje)

19 d.

D. Ataitė,

A. Razmienė

 

7.

6c klasės profesinis veiklinimas susitikimas su eiguliu

4 d.

J. Petrauskienė

 

8.

Mokinių savivaldos diena

5d., 12.00 val.

aktų salėje

D. Žilinskaitė,

S. Martusevičienė,

B. Šidlauskaitė

 

9.

6a, 6b klasių kultūrinė-profesinė diena (Klaipėdoje)

9 d. 8.00 val.

I. Padriezienė,

G. Macienė

 

10.

Klasių auklėtojų veiklos planų 2018 – 2019 m.m. analizė

iki 18 d.

D. Žilinskaitė

 

11.

IIGa,  IIIGe klasių kultūrinė pažintinė diena (Stokholme)

19 d. 8.00 val.

V. Adomaitis,

R. Norvaišienė

 

12.

7a,  7c klasių kultūrinė – pažintinė diena (Latvijoje)

19 d. 8.00 val.

A. Cegelnikienė,

M. Uljanova

 

13.

8c, 8d klasių kultūrinė – profesinė diena (Kaune)

25 d. 8.00 val.

A. Aniulis,

D. Račkuvienė

 

14.

7d klasės kultūrinė – profesinė diena (Klaipėdos raj.)

26 d. 8.00 val.

E. Miežetienė

 

15.

IIGc,  IIIGa klasių kultūrinė pažintinė diena (Stokholme)

26 d. 8.00 val.

I. Kalniuvienė, A. Raudienė

 

16.

Paroda „Simonas Daukantas ir Lietuvos istorija“

28 d. skaitykloje

A. Tamošauskienė

 

17.

5d klasės mokinių meninės  instaliacijos  Giesmė šv.Pranciškui” (prie 316 k., mokytojų kambaryje, skaitykloje)

visą mėn.

L. Liaudanskaitė

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui D.Žilinskaitė

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-09-06

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44