(8 678) 80122

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

 

SAUSIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

                                                       2019-12- 31 Nr. V-38

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

Netradicinio ugdymo diena

3 d.

D. Žilinskaitė,

R. Jankuvienė

Pagal atskirą priemonių planą

2.

Klasės auklėtojų veiklų tikrinimas

iki 8 d.

D. Žilinskaitė

 

3.

Gimnazijos erdvių puošimas Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimui

paminėti

iki 9 d.

J. Bambalaitė,

E. Buožius,

R. Zemdliauskaitė,

A. Bastienė

 

4.

5-8 klasių auklėtojų metodinis susirinkimas

9 d. 15. 00 val., 107 k.

J. Petrauskienė, 5-8 klasių auklėtojai

 

5.

Akcijos „Atmintis gyva, nes liudija” oganizavimas        

13 d. 8.00 val. 

V. Kuprelis,

A. Raudienė,

R. Norvaišienė,

I. Kalniuvienė

 

6.

Pilietinė akcija „Neužmirštuolių pieva”

13 d.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

7.

Gimnazijos laikraščio „Esu“ redakcinės grupės susirinkimas

13 d. 15.00 val.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

8.

Mokinių savivaldos susirinkimas

14 d. 15.00 val.

D. Žilinskaitė

 

9.

Šimtadienio šventės organizavimo darbo grupės susirinkimas

15 d. 11.40 val. 214 k.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

10.

I-IVG klasių auklėtojų metodinis susirinkimas

16 d. 15.00 val. A205

D. Žilinskaitė,

S. Verseckienė

 

11.

5-8 klasių diskoteka

24 d. 17.00 – 20.00 val.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

12.

Neformaliojo udgymo užsiėmimų ir programų įgyvendinimo tikrinimas

visą mėnesį

D. Žilinskaitė

 

13.

Alumnų susitikimo organizavimas                   

iki 31 d.

D. Žilinskaitė

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam(papildomajam) ugdymui                       Dovilė Žilinskaitė                                 

 

  

Informacija atnaujinta 2020-01-02

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44