(8 678) 80122

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

GRUODŽIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

2019-12-02 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Advento maldos rytmečiai

2 d. – 20 d.

7.45 val. Gimnazijos fojė,

10. 40 val. Šv. Antano rūmų koplyčioje

Klasių auklėtojai, tikybos ir muzikos mokytojai

Pagal atskirą grafiką

2.

Lurdo slėnio įžiebimas „Sukurkim laukimo džiaugsmą“

6 d., 7.45 val. Lurdo slėnyje

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

3.

1-2, 5 – IIG klasių mokinių ir tėvų Adventinės vakaronės

2 d. – 21 d.

Klasių auklėtojai,

br. T. Žymantas OFM, s. J. Lukauskaitė FMSC

Pagal atskirą grafiką

4.

III-IVG klasių mokinių ir auklėtojų Adventinės popietės

2 d. – 23 d.

Klasių auklėtojai,

br. T. Žymantas OFM, s. J. Lukauskaitė FMSC

 

5.

6 kl. mokinių ir tėvų paroda „Šeimos prakartėlė“

9 – 13 d.

A. Šneideraitis,

R. Čičiūnienė,

D. Ančerytė

 

6.

Bendruomenės Adventinė popietė

19 d. 15.00 val.

A. Virbalis, darbo grupė

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

Advento, šv. Kalėdų meniniai akcentai ir Kalėdinis langų  papuošimas

nuo 2 d.

D. Žilinskaitė,

L. Liaudanskaitė,

J. Bambalaitė,

E. Buožius,

A. Bastienė,

R. Zemdliauskaitė,

V. Masiokas

 

2.

IVGa, IIIGc kl. mokinių kultūrinė - profesinė diena

5 d.

A. Raudienė,

 I. Kalniuvienė

 

3.

Kalėdinių sveikinimų paruošimas ir išsiuntimas

iki 6 d.

D. Žilinskaitė, s. J. Lukauskaitė FMSC, br. T. Žymantas OFM

 

 

4.

Kalėdinių atvirukų (5-IIG kl.) ekspozicija gimnazijos erdvėse                                                    

9 d. Gimnazijos erdvės

L. Liaudanskaitė

 

5.

I-IIG kl. auklėtojų popietę "Raktas į sėkmę"

10 d. 15.00 val.

L. Kareivienė

 

6.

Tarpatautinės All Japan Robot - Sumo Tournament varžybos      

11 d. - 18 d. Japonijoje

V. Masiokas

 

7.

8c, IGb kl. mokinių kultūrinė - pažintinė diena  

12 d.

M. Uljanova,

J. Tutinienė

 

8.

8a, 8b kl. mokinių kultūrinė - pažintinė diena

13 d.

A. Cegelnikienė,

D. Ataitė

 

9.

2, 6d kl. mokinių popietė „Kon saka? A mon saka?“

 

16 d. 14.00 val.

S. Martusevičienė,

R Gumbaragienė

 

10.

Kalėdinių rankdarbių paroda                               

 

16 d. - 20 d.  Mokytojų kambaryje     .

J. Bambalaitė,

A. Bastienė,

E. Buožius

 

11.

1, 2 kl. mokinių kultūrinė - kūrybinė - pažintinė diena  Oginskių dvare

17 d.

E. Bružiėnė,

S. Martusevičienė

 

12.

6c, 7c kl. mokinių kultūrinė - pažintinė diena

18 d.

R. Žiubrys,

J. Petrauskienė

 

13.

2019 metų konkurso „Veikliausia ugdymo įstaiga saugios aplinkos kūrime“ įgyvendinimas

visą mėn.

V. Zujevaitė – Srėbalienė,

D. Žilinskaitė

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam(papildomajam) ugdymui                       Dovilė Žilinskaitė                                 

 

  

Informacija atnaujinta 2019-12-02

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44