(8 678) 80122

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

RUGSĖJO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

2019-09-06 Nr. V4 -

 

Eil

nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

 Mokslo metų pradžios šventė

2 d.

 

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

 

2.

5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės susirinkimas

4 d. 15.00 val. 107 k.

J. Petrauskienė

 

3.

Budėjimo grafiko atnaujinimas

10 d.

D. Žilinskaitė

 

4.

I-IVG klasių auklėtojų metodinės grupės susirinkimas

11 d. 15.00 val. A205

S. Verseckienė

 

5.

Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalis Šiluvoje

12 d.

D. Žilinskaitė, s. J. Lukauskaitė FMSC, br. T. Žymantas OFM, V. Baltūsienė,

S. Martusevičienė, E. Bružienė

 

6.

Rekolekcijos 5-ų klasių mokiniams

13 – 14 d.

s. J. Lukauskaitė FMSC, br. T. Žymantas OFM,

5-ųjų klasių auklėtojai

 

7.

Mokinių pavėžėjimo poreikio ataskaita

iki 16 d.

D. Žilinskaitė

 

8.

Neformaliojo ugdymo grupių formavimas

iki 16 d.

D. Žilinskaitė

 

9.

 

Rekolekcijos 6-ų klasių mokiniams

20 - 21 d.

s. J. Lukauskaitė FMSC, br. T. Žymantas OFM,

6-ųjų klasių auklėtojai

 

10.

Vilniaus geto likvidavimo minėjimas

23 d.

V. Kuprelis, darbo grupė

 

11.

Rekolekcijų plano 2019 - 2020 m. m. sudarymas ir pateikimas tvirtinti

iki 23 d.

s. Julija Lukauskaitė FMSC

 

12.

Bendruomenės šv. Mišios

26 d. 15.00 val. Gimnazijos koplyčioje

br. T. Žymantas OFM

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui D.Žilinskaitė

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019-09-06

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44