(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Neformalus ugdymas

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

RUGSĖJO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

2020-09-02 Nr. V4 -

 

Eil

nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

 Mokslo metų pradžios šventė

1 d.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

2.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

1 d.

L. Kareivienė

 

 

3.

 

IIGd klasės dalyvavimas Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalyje Šiluvoje

10 d.

D. Žilinskaitė, s. J. Lukauskaitė FMSC,

R. Žiubrienė

 

4.

 

Paskaitos mokiniams ,,Apsaugokime vaikus nuo narkotikų“ (lektorius D.  Joneikis)

 

 

14 d.

10.55 val. -11.40 val.

 

12.10 val. -12.55 val.

 

V. Zujevaitė-Srėbalienė,

 

 

 L. Kareivienė

 

Pagal atskirą sąrašą

5.

Mokytojams mokymai – paskaita ,,Apsaugokime vaikus nuo narkotikų“ (lektorius D.  Joneikis)

14 d.

14.00 val.

L. Kareivienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė, mokytojai

 

6.

Mokinių pavėžėjimo poreikio ataskaitos parengimas, Mokinio pažymėjimų išdavimas

iki 16 d.

D. Žilinskaitė, klasių auklėtojai  K. Stripeikienė

 

7.

Mokinių valdybos susirinkimas

16 d. 204 k. 15.00 val.

D. Žilinskaitė

 

8.

Darbo grupės susirinkimas „Dėl šv. Pranciškaus savaitės minėjimo“

15 d. 15.00 val.  

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

9.

5 klasių tėvų susirinkimai

iki 17 d.

5 klasių auklėtojai

Pagal atskirą grafiką

10.

5e klasės mokinių rekolekcijos

18 – 19 d.

s. J. Lukauskaitė FMSC,

s. D. Ančerytė FMSC

 

11.

DofE apdovanojimų ceremonija Vilniuje

23 d.

R. Jankuvienė, 

V. Baltūsienė, 

L. Kareivienė, 

V. Adomaitis, 

L. Jucytė 

 

12.

Rekolekcijų plano 2020 - 2021 m. m. sudarymas ir pateikimas tvirtinti

iki 23 d.

D. Žilinskaitė,

s. J. Lukauskaitė FMSC

 

13.

Lietuvos žydų genocido  aukų atminimo dienos minėjimas

23 d.

V. Adomaitis,

V. Kuprelis

 

14.

Darbo grupės susirinkimas „Dėl krikštynų organizavimo“

24 d. 15.00 val.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

15.

Bendruomenės šv. Mišios

24 d. 15.00 val. Gimnazijos koplyčioje

A. Virbalis

 

16.

Europos kalbų dienos minėjimas                     

25 d.

Užsienio kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės

 

17.

Diena be uniformos „Skalbiadienis“

25 d.

Mokinių savivalda

 

18.

5d klasės mokinių rekolekcijos

25 – 26 d.

s. J. Lukauskaitė FMSC,

A. Budrienė

 

19.

Šv. Pranciškaus savaitės minėjimas

28 d. – spalio 2 d.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

20.

Ugdymo plano kalendoriaus pildymas (I pusmečio)

iki 30 d.

Direktoriaus pavaduotojai, socialinės pedagogės, psichologė

 

21.

Klasių kultūrinės – pažintinės dienos

visą mėn.

D. Žilinskaitė, klasių auklėtojai

Pagal atskirą įsakymą

22.

Klasių valandėlės – susitikimai su Gimnazijos direktoriumi

visą mėn.

A. Virbalis, klasių auklėtojai

Pagal atskirą grafiką

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui D.Žilinskaitė

 

                        

 

  

Informacija atnaujinta 2020-09-02

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44