(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Neformalus ugdymas

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

BIRŽELIO-RUGPJŪČIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

2021-06-01 

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

1 klasės rekolekcijos

Birželio 8 d.,  8.00 val.

R. Čičiūnienė,

 A. Šličienė

 

2.

2 klasės rekolekcijos

Birželio 9d., 8.00 val.

R. Čičiūnienė,

E. Bružienė

 

3.

3 klasės rekolekcijos

Birželio 10 d., 8.00 val.

R. Čičiūnienė,

S. Martusevičienė

 

4.

Bendruomenės rekolekcijos

Rugpjūčio 26 d.

 A. Virbalis

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

5-IIIG kl. Sporto šventė

Birželio 1 d.:

9.00 val. – 5-8 kl.

11.00 val. – I-IIIG kl.

R. Žiubrys,

A. Urbonas,

L. Drąsutytė-Meškauskienė, V. Valiūnienė, A. Mačėnas,  klasių auklėtojai

 

2.

5a, 8c kl. mokinių ekskurisija „Senasis Karolio miestas“

Birželio 1 d. 12 val.

M. Uljanova, J. Petrauskienė

 

3.

8c kl. mokinių tėvų susirinikimas  „Žinau – galiu”

Birželio 8 d. 18.00 val. (nuotoliniu būdu)

J. Petrauskienė

 

4.

5-IIIG kl.  kultūrinė-pažintinė diena „Klasių auklėtojų diena”

Birželio 9 d.

D. Žilinskaitė,

5-IIIG kl. auklėtojai

Pagal atskirą priemonių planą

5.

1 klasės mokinių kultūrinė-pažintinė diena

Birželio 9 d.

A. Šličienė,

S. Drungilaitė

 

6.

1-3 klasių mokinių sporto šventė

Birželio 11 d.

A. Šličienė,

E. Bružienė,

S. Martusevičienė 

 

7.

5-IIIG kl. mokiniams netradicinio ugdymo diena (Kultūros paso veiklos)

Birželio 14 d.

D. Žilinskaitė, 5-IIIG kl. auklėtojai

Pagal atskirą priemonių planą

8.

Būsimų 5, IG klasių mokinių uniformų matavimas

Birželio 15 d.:

12.00 val. – 18.00 val.

Birželio 16 d.:

10.00 val. – 15.00 val.

D. Žilinskaitė

Pagal registraciją

9.

Dienos stovykla (1 – 3 klasių mokiniams)

Birželio 14-18 d.  

A. Šličienė,

E. Bružienė,

S. Martusevičienė 

 

10.

Būsimų 1 klasių mokinių ir 1-3 klasių mokinių uniformų  matavimas

Birželio 29 d.

8.15 val. – 12.00 val.

D. Žilinskaitė

Pagal registraciją

11.

Brandos atestatų įteikimo šventė

Liepos 23 d. 15.00 val. bažnyčioje/lurde

A. Virbalis,

R. Jankuvienė,

D. Žilinskaitė

 

12.

Pasiruošimas Mokslo žinių dienai

Rugpjūčio 30-31 d.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

  

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui                                           Dovilė Žilinskaitė                                 

 

 

 

 

 

 

                              

Informacija atnaujinta 2021-05-31

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44