(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

                                                      

 

BALANDŽIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

2018-04-03 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalio „Ten kur Viešpaties dvasia, ten laisvė” organizacinės darbo grupės susirinkimas

6 d. 10.00 val. Kaune

D. Žilinskaitė

 

2.

IIIG klasių rekolekcijos

24 d.

8.00 val. Pakutuvėnuose (mergaitės)

A. Poškuvienė,

R. Čičiūnienė,

V. Masiokas,

T. Žymantas

 

24 d.

8.00 val. Klaipėdoje (berniukai)

R. Petrauskienė,

A. Šneideraitis,

J. Lukauskaitė

 

3.

IG klasių rekolecijos

25 d.

8.00 val. Pakutuvėnuose (mergaitės)

A. Poškuvienė,

D. Ančerytė,

I. Kalniuvienė,

T. Žymantas

 

25 d.

8.00 val. Klaipėdoje (berniukai)

R. Norvaišienė,

R. Žiubrys,

J. Lukauskaitė

 

4.

8 klasių mokinių darbų  paroda „Dievo Žodis kitaip“

9 – 13 d. Gimnazijos fojė

G. Borsato FMSC, R. Čičiūnienė,

A. Šneideraitis

 

5.

5 klasių mokinių viktorina „Šv. Raštas - Dievo laiškas mums”

26 d. 13.00 val. aktų salėje

R. Čičiūnienė,

A. Šneideraitis

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

Knygų paroda „Knygos ir jų kūrėjai”, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti

3 d. Gimnazijos bibliotekoje

A. Tamošauskienė

 

2.

Knygų skirtukų paroda „Knygų draugai-skirtukai”

9-13 d. Gimnazijos bibliotekoje

A. Tamošauskienė, J. Motijauskienė

 

3.

7-8 klasių mokinių (komandų)  viktorina Sveikame kūne - sveika siela", skirta pasaulinei sveikatos dienai paminėti

11 d.

R. Narmontienė,

I. Vaitkevičienė

 

4.

„Naktis Gimnazijoje (KPGnaktis)”

13 d., 19.00 val.

D. Žilinskaitė,

darbo grupė

Pagal atskirą priemonių planą

5.

6d klasės išvyka į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalioną.

13 d.,13.30 val. Klaipėdoje

E. Miežetienė

 

6.

8c klasės mokinių vakaras ,,Draugystė ir pavasaris"

 

13 d., 16.00 val. 109 k.

V. Rudavičienė

 

7.

IIIG kl.  mokinių renginys, skirtas Tartautinei šokių dienai paminėti                  

13 d., 20.00 val. aktų salėje

A. Mačėnas

 

8.

7 klasių mokinių profesinio veiklinimo  renginys Tūkstantis ir viena profesija“

17 d.

A. Šneideraitis,

V. Valiūnienė,

D. Račkuvienė,

A. Aniulis,

A. Razmienė

 

9.

Technologijų (A. Bastienės, A. Narkuvienės), dailės (J. Motijauskienės), muzikos (A. Navickaitės) pamokų stebėjimas

16-20 d.

D. Žilinskaitė

 

10.

Viktorina ,,Lietuvių kalbos tarmės - mūsų tautos lobynas" (IG kl. 1 gr., 4 gr., 6 gr.)

19 d. 4 pam. šv. Antano rūmų salėje

L. Gadeikytė

 

11.

„Tarptautinės kovos su triukšmu“ dienos minėjimas

20 d.

V. Zujevaitė-Srėbalienė

Pagal atskirą planą

12.

8a klasės mokinių bendrystės vakaras

20 d.,  18.00 val. Teatro studijoje

R. Čičiūnienė

 

13.

6a klasės mokinių proto mūšis „Gimnazijai 85“

20 d.  18.00 val.

101 kab.

A. Cegelnikienė

 

14.

7b ir 7e klasių  mokinių kultūrinė – pažintinė diena Šiauliuose    

20 d. 8.00 val.

V. Valiūnienė,

A. Razmienė

 

15.

Nebraskos universiteto Omahoje (JAV) koncertinio choro ir solistų koncertas „UNO CONCERT CHOIR”

23 d., 13.00 val. šv. Antano rūmų salėje

A. Virbalis,

D. Žilinskaitė

 

16.

Gimnazijos bendruomenės švaros savaitė

23-26 d.

D. Žilinskaitė,

L. Damoševičienė

 

17.

5a, 5b klasių kultūrinė – pažintinė diena

27 d., 8.00 val.

I. Padriezienė,

G. Macienė

 

18.

6a, 6e klasių kultūrinė – pažintinė diena

27 d., 8.00 val.

A. Cegelnikienė,

J. Žukauskienė

 

19.

8d klasės filmų vakaras

27 d., 18.00 val., 3D k.

K. Paulauskienė

 

20.

7c filmų vakaras

27 d., 17.00 val.,

401 k.

D. Račkuvienė

 

21.

8d klasės tėvų susirinkimas

30 d. 18.00 val., 204 k.

K Paulauskienė

 

22.

5c klasės auklėtojos iniciatyva  „Auklėtoja į svečius“

visą mėnesį

J. Petrauskienė

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui                                                                   Dovilė Žilinskaitė      

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-04-04

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44