(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

 

VASARIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

2019-02-04 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

6-8 kl. ir I-IIG kl. katalikiško lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimas

nuo 6 d.

A. Poškuvienė, klasės auklėtojai

Pagal atskirą priemonių planą

2.

8 kl. mokinių darbų paroda „Dievo Žodis kitaip“

11-15 d. Gimnazijos fojė

R. Čičiūnienė, s. D. Ančerytė FMSC,  A. Šneideraitis.

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Šimtadienio šventė

1 d. 18.00 val. šv. Antano rūmų aktų salė

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

2.

Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų finalinės varžybos

2 d. Druskininkai

S. Rackevičius

 

3.

Spaudinių paroda „Žemaitija – kraštas, kuriame gera gimti, gyventi ir kurti”

4 d. bibliotekoje

A. Tamošauskienė

 

4.

Psichologės L. Vitkauskienės paskaita "Užslėptas blogis mūsų kasdienybėje" (dalyvauja 7c, 8e, IGd, IGa, IIGc kl. mokiniai)

5 d.

V. Zujevaitė - Srėbalienė

 

 

5.

Policijos pareigūnių paskaita 5 klasių mokiniams „Saugus internetas”

6 -7 d. aktų salė

V. Zujevaitė - Srėbalienė

 

 

6.

Informacinių technologijų būrelio „Animacinių puslapių kūrimas“ išvyka į  Klaipėda

6 d.

E. Miežetienė

 

7.

6d kl. mokinių kultūrinė- pažintinė veikla Rietave

6 d.

A. Gagytė

 

8.

Moksleivių čempionato „Makaronų tiltai 2019” atranka

6 d. 11.00 val. aktų salė

D. Žilinskaitė,

E. Buožius

 

9.

Menų metodinės grupės susirinkimas

6 d. 15.00 val. teatro studija

A. Navickaitė

 

10.

IGc, IGd, IIGb, IIGd, IIGc ir IIGe profesinio veiklinimo diena

8 d. 8.00 val. Vilnius

I. Būgienė,

G. Gegytė,

S. Verseckienė,

V. Baltūsienė,

R. Norvaišienė,

I. Kalniuvienė

 

11.

5-8 klasių mokinių diskoteka

8 d. 18.00 val. aktų salė

D. Žilinskaitė, A. Aniulis, 8d klasės mokiniai

 

12.

IGa kl. mokinių filmų vakaras

8 d. 18.00 val. 206 k.

R. Čičiūnienė

 

13.

6c  kl. mokinių estafečių – picų vakaras

8 d.  K107

Jolanta Petrauskienė

 

14.

5a, 5d kl. mokinių kultūrinė pažintinė veikla  Klaipėdoje

 

11 d.

L. Bernienė,

K. Paulauskienė

 

15.

Mokinių savivaldos (valdybos) susirinkimas

11 d. 15.00 val.

M. Razmutė,

D. Žilinskaitė

 

16.

Mokinių savivaldos (valdybos narių) išvažiuojamasis susirinkimas

14 d. 8.00 val. Vilnius

D. Žilinskaitė

 

17.

Proto mūšis, skirtas Valstybės atkūrimo dienai paminėti                        

15 d. 18.00 val. Šv. Antano rūmų salėje

D. Žilinskaitė, darbo grupė 

 

18.

Gimnazijos laikraščio „ESU” išleidimas

15 d.

A. Budrienė, darbo grupė

 

19.

Spaudinių paroda „Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas ir jos pripažinimo kelias”

15 d. bibliotekoje

A. Tamošauskienė

 

20.

7a kl. mokinių kultūrinė- profesinio veiklinimo diena

15 d.

A. Cegelnikienė

 

21.

1 kl. mokinių netradicinė diena  „Švenčiame Vieversio dieną”

25 d.

S. Martusevičienė

 

22.

7 kl. mokinių profesinis veiklinimas „Pažink profesiją ... darbo vietoje“

28 d. nuo 12 val.

A. Cegelnikienė, D. Ataitė,

M. Uljanova,

 E. Miežetienė,

J. Motijauskienė

Pagal astkirą priemonių planą

23.

8c kl. mokinių kultūrinė - pažintinė veikla Klaipėdoje

28 d.

D. Račkuvienė

 

24.

I-IVG klasių mokinių profesinis veiklinimas Vilniuje

28 d.

L. Jucytė

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui                                                                   Dovilė Žilinskaitė                                 

 

    

 

 

Informacija atnaujinta 2019-02-04

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44