(8 678) 80122

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

KOVO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

2020-03-02 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Socialinė akcija „Švari planeta – švari siela“

nuo 2 d..

A. Šneideraitis,

R. Čičiūnienė

 

2.

Klasių šv. mišios

nuo 4 d.

br. T. Žymantas OFM,

s. J. Lukauskaitė FMSC

Pagal atskirą planą

3.

Klasių išpažintys (bažnyčioje)

nuo 10 d.

br. T. Žymantas OFM,

s. J. Lukauskaitė FMSC

Pagal atskirą planą

4.

Gimnazijos benruomenės šv. Mišios

26 d. 15.00 val. koplyčioje

br. T. Žymantas OFM,

s. J. Lukauskaitė FMSC

 

5.

8 kl. mokinių paroda  „Dievo žinutė man“

23 -27 d. fojė

R. Čičiūnienė, D. Ančerytė FMSC,

A. Šneideraitis

 

6.

Gavėnios ryto maldos

nuo 30 d.

br. T. Žymantas OFM,

s. J. Lukauskaitė FMSC, auklėtojai, muzikos, tikybos mokytojai

Pagal atskirą priemonių planą

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

Gimnazijos laikraščio „Esu“ redakcinės darbo grupės susirinkimas

2 d. 15.00 val.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

2.

Kaziuko mugė

4 d., 11.40 val., Gimnazijos fojė

D. Žilinskaitė,

5 kl. auklėtojai

 

3.

8c, 8d kl. profesinis veiklinimas Klaipėdoje

5 d.  

M. Uljanova, E. Miežetienė

 

4.

Konferencija „Laisvės kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte“

6 d. 12.00 val. šv. Antano rūmų salė

V. Krikščiūnaitė – Buitvydė, darbo grupė

 

5.

7a kl. filmų vakaras

6 d. 102 k.

I. Padriezienė

 

6.

Padėkos koncerto organziavimo darbo grupės susirinkimas

9 d. 15.00 val.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

 

Mokinių savivaldos susirinkimas

10 d. 15.00 val.  

D. Žilinskaitė

 

7.

Alumnės S. Jakubsonės fotografijų paroda „Gimę Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“

9 – 31 d.

D. Žilinskaitė

 

8.

Gimnazijos bendruomenės Kovo 11-osios šventinės eitynės

11 d., 16.15 val., nuo šv. Antano rūmų

br. T. Žymantas OFM, D. Žilinskaitė

 

9.

Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio šventinis koncertas - diskoteka

11 d. 17.00 val. – 20.00 val. Rotušės aikštėje

Gimnazijos bendruomenė

 

10.

IVG kl. vinječių fotografavimas

12 d. 9.00 val.

D. Žilinskaitė

Pagal grafiką

11.

Dalyvavimas respublikiniame tikro garso festivalyje „Tikras garsas“

16 d.

O. Vaškytė - Tijūnaitienė

 

12.

1-2, 5-IVG kl. fotografavimas

17 – 18 d. 8.00 val.

D. Žilinskaitė

Pagal grafiką

13.

Dalyvavimas XII vaikų ir jaunimo dainos festivalyje „Ir vėl vakaras...“

18 d.

O. Vaškytė - Tijūnaitienė

 

14.

Dalyvavimas projekte „Nepamiršk parašiuto“

19 d.

I. Būgienė,

L. Kareivienė

 

15.

5c kl. atvira praktinė veikla – kūrybinės dirbtuvės „Nuostabusis aš“

19 d. 10.00 val.

 

L. Drąsutytė-Meškauskienė

 

16.

Mokinių savivaldos vieša akcija „Miego diena“

20 d.

D. Žilinskaitė, mokinių savivalda

 

17.

IIIG kl. metinis projektinis darbas „Žemė – visų namai“, skirtas Žemės dienai paminėti

20 d. 11.40 val. Gimnazijos fojė

J. Bambalaitė,

E. Bružienė,

S. Martusevičienė

 

18.

7c kl. filmų vakaras

20 d.

J. Petrauskienė

 

19.

Prevencinis renginys „Snaigė“

21 d.

D. Žilinskaitė

 

20.

6c, 7d kl. kultūrinė- pažintinė diena

 24 d.

 

R. Žiubrys, A.Gagytė

 

21.

Dalyvavimas dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse ,,Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu"

25 d. 15.00 val. M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje

J. Simaitienė

 

22.

Teatro dienos minėjimas

27 d.

B. Šidlauskaitė

Pagal atskirą priemonių planą

23.

6a kl. profesinis veiklinimas Roshen saldainių fabrike Klaipėdoje

30 d.

 

L. Bernienė

 

24.

Sąmoningumo didinimo mėnesio be patyčių preimonių plano įgyvendinimas

Visą mėn.

V. Zujevaitė-Srėbalienė, L. Kareivienė

 

           

 

 

 

direktoriaus pavaduotoja neformaliajam(papildomajam) ugdymui                       Dovilė Žilinskaitė                                 

 

  

Informacija atnaujinta 2020-03-02

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44