(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

GRUODŽIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

2018-12-03 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Advento maldos rytmečiai

3 d. – 21 d.

7.45 val. Gimnazijos fojė,

10. 40 val. Šv. Antano rūmų koplyčioje

Klasių auklėtojai, tikybos ir muzikos mokytojai

Pagal atskirą grafiką

2.

Lurdo slėnio įžiebimas „Sukurkim laukimo džiaugsmą“

7 d., 7.45 val. Lurdo slėnyje

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

3.

5 – IIG klasių mokinių ir tėvų atvdentinės vakaronės IVG klasių mokinių ir tėvų Adventinės vakaronės

3 d. – 21 d.

Klasių auklėtojai,

br. T. Žymantas OFM, s. J. Lukauskaitė FMSC

Pagal atskirą grafiką

4.

III-IVG klasių mokinių ir auklėtojų Adventinės popietės

3 d. – 21 d.

Klasių auklėtojai,

br. T. Žymantas OFM, s. J. Lukauskaitė FMSC

 

5.

6 klasių mokinių ir tėvų „Šeimos prakartėlė“ paroda

10 – 21 d.

A. Šneideraitis,

R. Čičiūnienė

 

6.

Bendruomenės Adventinė popietė

20 d. 14.10 val. Žiemos sode

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

Proto mūšis Pasaulinei AIDS dienai paminėti "AIDS: geriau žinoti 18" (dalyvauja IGd kl. mokiniai)

4 d. aktų salėje

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

2.

Atviros 6c, 7b klasių valandėlės (LQ programa "Paauglystės kryžkelės")

4 d. 8.55 val., 9.55 val. aktų salėje

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

3.

Kultūros paso programa „Tradiciniai lietuvių k. žaidimai ir pramogos“

(1 klasės mokiniams)

7 d. 11.00 val. aktų salėje

D. Žilinskaitė,

S. Martusevičienė

 

4.

7d kl. mokinių edukacinis užsiėmimas “Šiaudinių žaislų gamyba” 

7 d. Žiemos sode

E. Miežetienė

 

5.

Advento, šv. Kalėdų meniniai akcentai ir Kalėdinis langų  papuošimas

iki 7 d.

D. Žilinskaitė,

L. Liaudanskaitė,

J. Motijauskienė,

E. Buožius,

A. Bastienė,

R. Zemdliauskaitė,

A. Narkuvienė

 

6.

Kalėdinių sveikinimų paruošimas ir išsiuntimas

iki 7 d.

D. Žilinskaitė, s. J. Lukauskaitė FMSC, br. T. Žymantas OFM

 

 

7.

Netradicinė diena „100 dienų jau pirmokas esu“

10 d.

S. Martusevičienė

 

8.

6d kl. mokinių kultūrinė – pažintinė diena Telšiuose

14 d. 8.00 val.

A. Gagytė

 

9.

7-IG kl. mokinių Prancūziškų Kalėdinių atvirukų paroda

15 d. bibliotekoje

A. Razmienė

 

10.

Respublikinis mokinių piešinių konkursas „Metų laikai“, skirtas 2019 m. kalendoriui

15 d.

E. Miežetienė

 

11.

1 klasės mokinių ir tėvų kelionė į Pakruojo dvarą

16 d.

S. Martusevičienė

 

12.

8e kl. mokinių apsilankymas Vaikų dienos centre

18 d.

A. Razmienė

 

13.

O. Slušnytės, D. Bertašiaus, A. Dubinskaitės metinis projektinis darbas  „Pasitikime šv. Kalėdas džiaugsmingai“ (7 kl. mokiniams)

18 d. 12.10 val. šv. Antano rūmų aktų salė

R. Čičiūnienė

 

14.

Prancūziško filmo žiūrėjimas (7-IG kl. mokiniams)

19 d. 12.10 val. – 14.10 val.

A. Razmienė

 

15.

Kalėdų misterija

(renginyje dalyvauja: 1, 7a, 7e, 5c, 5b klasių mokiniai)

 

21 d., 12.10 val. aktų salė

V. Šlionskytė,

B. Šidlauskaitė

 

16.

Respublikinis mokinių piešinių konkursas „Kompiuterinė Kalėdinė pasaka 2018“

21 d.

Informacinių technologijų mokytojai

 

17.

Respublikinis mokinių piešinių konkursas „Žiemos fantazija”

21 d.

Informacinių technologijų mokytojai

 

18.

Knygų paroda, skirta gilinti Gimnazijos prioriteto

vertybines nuostatas „Būti krikščioniu – tai mokytis mylėti kaip Dievas myli“

13 -21 d. skaitykloje

A. Tamošauskienė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam                                                               Dovilė Žilinskaitė

(papildomajam) ugdymui                

 

 

  

 

 

Informacija atnaujinta 2018-12-03

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44