(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Ugdymas

Pagrindinis gimnazijos tikslas - užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir krikščioniškų vertybių ugdymą. 

2019-2021 m. m. Gimnazijos prioritetas tarpusavio orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas.

 

Informacija atnaujinta 2019-08-30 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44