(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Rekolekcijos

 

Penktos klasės: „Mes kuriame bendruomenę“. Tai pusantros dienos stovykla Šventojoje antrąjį rugsėjo savaitgalį. Aplink mus daug naujų veidų. Visai ne pro šalį būtų susipažinti, kad mokykla neliktų tik žinių vieta, bet taptų žmogiškumo mokykla.

 

Šeštos klasės: „Bėgte per Kretingos istoriją“. Mes gyvename mieste, kurio istorijos neatskiriama dalimi yra broliai pranciškonai. O jei šioje kelionėje mus lydės pats pranašas Mozė, esame tikri nepasiklysią savo miesto istorijos puslapiuose.

 

Septintos klasės: „Mes – milžinai tikėjime“. Tai vertybių formavimosi metas. Norėdami pastatyti savo gyvenimo namą, turime būti tikri, ar pagrindas, į kurį viskas, atsirems, tikrai yra tvirtas. Tai padaryti mums pagelbės Dovydo ir Galioto personažai.

 

Aštuntos klasės: „Tapk tuo, kuo esi pašauktas būti“. Kaip daryti, kad tai, koks esu ir tai, kokį save parodau kitiems, sutaptų? Kaip priimti save tokį koks esu nebijant aplinkinių kritikos? Viso to mokomės atlikdami kūrybines užduotis ir formuodami sveiką požiūrį į save kaip į Dievo sukurtą asmenį.

 

I gimnazinės klasės: „Tu esi dovana!“ Paauglystei įsibėgėjus kūno tema tampa viena svarbiausių fizinio augimo ir lytinio brendimo laikotarpiu. Kaip teisingai elgtis su savo kūnu jo nei nuvertinant, nei suteikiant jam per daug reikšmės? Kaip Dievas žvelgia į kūniškumą ir kodėl mūsų nesukūrė belyčių kaip angelų? Kūrybinės užduotys, diskusijos ir žaidimai padės paaugliams atrasti kūniškumo grožį ir prasmę.

 

II gimnazinės klasės: „Gerai sutarsi – laimingai gyvensi“. Atlikdami įvairias užduotis ir analizuodami savo veiksmus gilinamės, ką reiškia dirbti komandoje, kaip mums sekasi spręsti iškilusias problemas kartu, pastebėti kas mūsų tarpe yra lyderiai, o kas ir kodėl vengia prisiimti atsakomybės bei ieškome būdų, kaip tokiems žmonėms galėtume padėti labiau integruotis į klasės bendruomenę.

 

III gimnazinės klasės: „Meile, kas esi?“ Šv. Augustinas sako: „Mylėk ir daryk ką nori!“, bet kaip žinoti, kas yra meilė ir kaip tą meilę įsivaizduoja priešingos lyties atstovai. Užsiėmimų metu bandome išsiaiškinti, kokią prasmę suteikiame šiam žodžiui ir ko ieškome kitame žmoguje viską vadindami tuo pačiu vardu „meilė“.

 

IV gimnazinės klasės: „Atsakingai renkuosi savo laimę“. Baigiant mokyklą ima kirbėti klausimas: „Ką darysiu toliau? Kur slypi mano laimės raktas?“ Rekolekcijų tikslas – suteikti galimybę jaunam žmogui peržvelgti savo prioritetų skalę, įvertinti savo galimybes ir priemones užsibrėžtiems tikslams pasiekti bei pabandyti susiplanuoti ateinančius penkerius  gyvenimo metus.

 

 

 Informacija atnaujinta 2016-12-05

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44