(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

 

TEC‘o rekolekcijos

Tai trijų dienų trukmės programa, kurios pavadinimas ir nusako jos tikslus: Teens Encounter Christ (Jaunimas sutinka Kristų). Ji skirta vyresniųjų klasių moksleiviams. Jauni žmonės yra gyvenimo vertybių kryžkelėje ir tai daro juos atvirus Evangelijai. TEC dvasinės vizijos centre – Velykų Slėpinys. Ši esminė mūsų tikėjimo tiesa pateikiama per konkrečią žmogišką Velykų Slėpinio patirtį. TEC atkartoja liturginį Gavėnios–Velykų–Sekminių ir savaitinį šios paslapties šventimo – Viešpaties dienos – ciklą. Programa skelbia nuostabius Dievo darbus, žadinančius pamaldumą ir meilę. Kristus sutinkamas liturgijoje, Šventame Rašte, Bažnyčios mokyme ir krikščioniškojo gyvenimo liudijime – gyvosios bendruomenės aplinkoje. Dalyviai yra kviečiami tikėjimu ir atsivertimu atsiliepti į Viešpaties meilę ir pasidalyti šia nauja patirtimi su artimu. TEC – tai susitikimas su Kristumi kaip su draugu. Šios rekolekcijos padeda pagilinti savo krikščioniškąją patirtį, palaikyti rekolekcijų dvasią kasdienybėje ir įgyvendinti TEC rekolekcijų patirtį savo gimnazijoje.

Informaciją parengė S. Julija Lukauskaitė


 

 

 

 

 

Rekolekcijos Kairos

Tai susitelkimo programa vyresniųjų klasių moksleiviams, siūloma prieš itin svarbius gyvenimo lūžius – artėjant abitūros egzaminams, svarstant profesijos pasirinkimo klausimus, išlydint juos į savarankiško gyvenimo pradžią. Rekolekcijų metu kviečiama nurimti, sustoti ir dar kartą apmąstyti  kas esu ir kur einu? Tai tikra LAIKO dovana žmogui, kuris ne sykį gyvenime yra skundęsis, kad nebeturi laiko. Kiekviena rekolekcijų diena turi savo temą ir gana intensyvią programą. Vyksta mokymai, liudijimai, pokalbiai grupelėse, atliekamos įvairios užduotys.

Rekolekcijų tikslas - pagilinti savo krikščioniškąją patirtį, palaikyti rekolekcijų dvasią kasdienybėje ir įgyvendinti rekolekcijų patirtį savo aplinkoje.

KAIROS rekolekcijų programa išaugo iš “Krikščionių prabudimo” programos, kurią Brooklyno vyskupijoje JAV 1965 m. sukūrė grupė kunigų, vienuolių ir pasauliečių. Programa labai greitai plito, vėliau buvo nuolat tobulinama II Vatikano Susirinkimo dvasioje. O 1979 m. jai suteiktas KAIROS vardas.

 

 

 Informaciją parengė S. Julija Lukauskaitė

 

 

TEC rekolekcijos III G-IV G klasių mokiniams 2016 m. gruodžio mėn. 16-18 d.

TEC rekolekcijos mokinių tėvams 2017 m. vasario mėn. 17-19 d.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-03-29

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44