(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

 Rekolekcijos

 

Penktos klasės: „Mes kuriame bendruomenę“. Tai pusantros dienos stovykla Šventojoje antrąjį rugsėjo savaitgalį. Aplink mus daug naujų veidų. Visai ne pro šalį būtų susipažinti, kad mokykla neliktų tik žinių vieta, bet taptų žmogiškumo mokykla.

 

Šeštos klasės: „Bėgte per Kretingos istoriją“. Mes gyvename mieste, kurio istorijos neatskiriama dalimi yra broliai pranciškonai. O jei šioje kelionėje mus lydės pats pranašas Mozė, esame tikri nepasiklysią savo miesto istorijos puslapiuose.

 

 Septintos klasės: „Mes – milžinai tikėjime“. Tai vertybių formavimosi metas. Norėdami pastatyti savo gyvenimo namą, turime būti tikri, ar pagrindas, į kurį viskas, atsirems, tikrai yra tvirtas. Tai padaryti mums pagelbės Dovydo ir Galioto personažai.

 

Aštuntos klasės: „Tapk tuo, kuo esi pašauktas būti“. Kaip daryti, kad tai, koks esu ir tai, kokį save parodau kitiems, sutaptų? Kaip priimti save tokį koks esu nebijant aplinkinių kritikos? Viso to mokomės atlikdami kūrybines užduotis ir formuodami sveiką požiūrį į save kaip į Dievo sukurtą asmenį.

 

I gimnazinės klasės: „Tu esi dovana!“ Paauglystei įsibėgėjus kūno tema tampa viena svarbiausių fizinio augimo ir lytinio brendimo laikotarpiu. Kaip teisingai elgtis su savo kūnu jo nei nuvertinant, nei suteikiant jam per daug reikšmės? Kaip Dievas žvelgia į kūniškumą ir kodėl mūsų nesukūrė belyčių kaip angelų? Kūrybinės užduotys, diskusijos ir žaidimai padės paaugliams atrasti kūniškumo grožį ir prasmę.

 

II gimnazinės klasės: „Gerai sutarsi – laimingai gyvensi“. Atlikdami įvairias užduotis ir analizuodami savo veiksmus gilinamės, ką reiškia dirbti komandoje, kaip mums sekasi spręsti iškilusias problemas kartu, pastebėti kas mūsų tarpe yra lyderiai, o kas ir kodėl vengia prisiimti atsakomybės bei ieškome būdų, kaip tokiems žmonėms galėtume padėti labiau integruotis į klasės bendruomenę.

 

III gimnazinės klasės: „Meile, kas esi?“ Šv. Augustinas sako: „Mylėk ir daryk ką nori!“, bet kaip žinoti, kas yra meilė ir kaip tą meilę įsivaizduoja priešingos lyties atstovai. Užsiėmimų metu bandome išsiaiškinti, kokią prasmę suteikiame šiam žodžiui ir ko ieškome kitame žmoguje viską vadindami tuo pačiu vardu „meilė“.

 

IV gimnazinės klasės: „Atsakingai renkuosi savo laimę“. Baigiant mokyklą ima kirbėti klausimas: „Ką darysiu toliau? Kur slypi mano laimės raktas?“ Rekolekcijų tikslas – suteikti galimybę jaunam žmogui peržvelgti savo prioritetų skalę, įvertinti savo galimybes ir priemones užsibrėžtiems tikslams pasiekti bei pabandyti susiplanuoti ateinančius penkerius  gyvenimo metus.

 

 

 

TEC‘o rekolekcijos

Tai trijų dienų trukmės programa, kurios pavadinimas ir nusako jos tikslus: Teens Encounter Christ (Jaunimas sutinka Kristų). Ji skirta vyresniųjų klasių moksleiviams. Jauni žmonės yra gyvenimo vertybių kryžkelėje ir tai daro juos atvirus Evangelijai. TEC dvasinės vizijos centre – Velykų Slėpinys. Ši esminė mūsų tikėjimo tiesa pateikiama per konkrečią žmogišką Velykų Slėpinio patirtį. TEC atkartoja liturginį Gavėnios–Velykų–Sekminių ir savaitinį šios paslapties šventimo – Viešpaties dienos – ciklą. Programa skelbia nuostabius Dievo darbus, žadinančius pamaldumą ir meilę. Kristus sutinkamas liturgijoje, Šventame Rašte, Bažnyčios mokyme ir krikščioniškojo gyvenimo liudijime – gyvosios bendruomenės aplinkoje. Dalyviai yra kviečiami tikėjimu ir atsivertimu atsiliepti į Viešpaties meilę ir pasidalyti šia nauja patirtimi su artimu. TEC – tai susitikimas su Kristumi kaip su draugu. Šios rekolekcijos padeda pagilinti savo krikščioniškąją patirtį, palaikyti rekolekcijų dvasią kasdienybėje ir įgyvendinti TEC rekolekcijų patirtį savo gimnazijoje.

 


 

 

 

 

 

Rekolekcijos Kairos

Tai susitelkimo programa vyresniųjų klasių moksleiviams, siūloma prieš itin svarbius gyvenimo lūžius – artėjant abitūros egzaminams, svarstant profesijos pasirinkimo klausimus, išlydint juos į savarankiško gyvenimo pradžią. Rekolekcijų metu kviečiama nurimti, sustoti ir dar kartą apmąstyti  kas esu ir kur einu? Tai tikra LAIKO dovana žmogui, kuris ne sykį gyvenime yra skundęsis, kad nebeturi laiko. Kiekviena rekolekcijų diena turi savo temą ir gana intensyvią programą. Vyksta mokymai, liudijimai, pokalbiai grupelėse, atliekamos įvairios užduotys.

Rekolekcijų tikslas - pagilinti savo krikščioniškąją patirtį, palaikyti rekolekcijų dvasią kasdienybėje ir įgyvendinti rekolekcijų patirtį savo aplinkoje.

KAIROS rekolekcijų programa išaugo iš “Krikščionių prabudimo” programos, kurią Brooklyno vyskupijoje JAV 1965 m. sukūrė grupė kunigų, vienuolių ir pasauliečių. Programa labai greitai plito, vėliau buvo nuolat tobulinama II Vatikano Susirinkimo dvasioje. O 1979 m. jai suteiktas KAIROS vardas.

 

 

 Informaciją parengė S. Julija Lukauskaitė

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-03-29

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44