(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Rekolekcijų tvarkaraštis

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

  

2018 m. spalio mėn. rekolekcijų tvarkaraštis

 

Eil. Nr.

Data

Savaitės diena

Klasė

Atsakingas kapelionas ir Auklėtojas

1.

2018 m. spalio 08 d.

 

Pirmadienis

II Ga

br. T. Žymantas OFM, V. Adomaitis

2.

2018 m. spalio 11 d.

 

Ketvirtadienis

IIGd

br. T. Žymantas OFM, G. Gegytė

3.

2018m.  spalio 12 d.

 

Penktadienis

IIGb

br. Tomas Žymantas OFM, I. Būgienė

4.

2018 m. spalio 15 d.

 

Pirmadienis

IIGe

br. T. Žymantas OFM, R. Norvaišienė

 

2018 m. spalio 17 d.

Trečiadienis

IIGc

br. T. Žymantas OFM, I. Kalniuvienė

 

5.

2018 m. spalio 18 d.

 

Ketvirtadienis

IVGb

br. T. Žymantas OFM, R. Žiubrienė

6.

2018 m. spalio 19 d.

Penktadienis

IVGc

br. T. Žymantas OFM, D. Kybartienė

7.

2018 m. spalio 22 d.

Pirmadienis

IVGd

br. T. Žymantas OFM, I. Šedienė

8.

2018 m. spalio 25 d.

Ketvirtadienis

IVGa

br. T. Žymantas OFM, R. Petrauskienė

9.

2018 m. spalio 26 d.

Penktadienis

IVGe

br. T. Žymantas OFM, A. Budrienė

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam (papildomajam) ugdymui Dovilė Žilinskaitė

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-09-20

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44