(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Adresas: Vilniaus g. 3, Kretinga

 

Misija: Žadinti jaunus žmones asmeniniam susitikimui su Jėzumi

Tikslas: Išmokyti jaunuolius su viltimi žvelgti į pasaulį  mylint save tokius, kokie yra ir nuoširdžiai priimant aplinkinius. Drąsinti juos asmeniniam susitikimui su Jėzumi ir įsipareigojimui įsitraukti į aktyvią parapijos bei Bažnyčios veiklą.

Įkūrimo data: 1962 m. sausio 25 d. Prancūzija, Lietuvoje 1996 m. rugsėjo 1 d.

Įkūrimo istorija: JES į Lietuvą buvo atvežta 1996., kai ses. Beniamina Borsato FMSC pradėjo šios sąjūdžio įgyvendinimą kartu su kitomis Kongregacijos seserimis. 2000 m. Vyskupas Antanas Vaičius suteikė seserims žodinį palaiminimą ir paraginimą veikti. Tuo pat metu buvo sutvirtinti ryšiai su JES centru Prancūzijoje.

Veiklos aprašymas:

Jaunuoliai, suskirstyti į trys dideles šakas pagal amžių, mažesnėse grupelėse sekdami bendrą metų temą  atliks kūrybines užduotis, kurios jiems padės ne tik atskleisti savo gabumus, bet ir pažinti save pačius  ir kitus grupelės narius bei kurti darnią komandą priimant kitų skirtumus. Turės galimybę išgirsti garsių mokslininkų, sportininkų ir menininkų tikėjimo liudijimus ir pasirinkti savo gyvenimo autoritetus.

Gilindamiesi į Senojo ir Naujojo Testamentų personažų istorijas galės sustiprinti savo tikėjimą ir  įsipareigoti tarnystei mokykloje ir parapijoje. Bus tęsiama tradicija kuo daugiau vaikų įtraukti į teatro ir  giedojimo grupę, suteikiant galimybę  jiems patirti džiaugsmą būti Jėzaus liudytojais jų bendraamžiams. Jungiamės į mokyklos ir parapijos gyvenimą ruošdami sekmadienio šv. Mišių liturgiją  ir savanoriaudami  įvairiuose renginiuose jaunimui.

Pasiekimai: Per 15 metų JES veikla išplito po visą Lietuvą, dėka glaudaus bendradarbiavimo su Lietuvos Pranciškoniškojo Jaunimo brolija.

Narių priėmimas: vyksta ištisus metus ir bet kokio amžiaus.

Susirinkimų vietos ir laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 14 val.

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44