(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

5-8, I-IVG kl.  balandžio  12 d. - 16 d.  sinchroninių/ asinchroninių pamokų tvarkaraštis vyksta II savaitės grafiku (ŽALIA vasario 16-oji)

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44