(8 445) 78 945

info@kpg.lt

R. Žiubrienė

savarankiškas darbas

R. Petrauskienė

savarankiškas darbas

iš K 104 perkeliamos į K 207

iš K 205  perkeliamos 1-5 pam. į K 112

iš K 103 perkeliamos į 2 pam. K 113, 3-4 pam. K 307

iš K 107 perkeliamos į 1-5 pam. K 405

iš K 102 perkeliamos į K 201

 

3 pam. 5d R. Narmontienė K 113

4 pam. 6d I. Vaitkevičienė K 113

N. Petrauskienė

5b į ketvirtą pamoką

 savarankiškas darbas

R. Žygaitienė

5b į ketvirtą pamoką

IIG savarankiškas darbas

L. Liaudanskaitė

5 pam. 7a anglų k K 204, K 113

 

5b

4 pam. matematika K 309

5 pam. dailė K 112

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44