(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

 

5 kl. mokinių pasiekimų aptarimas su klasės auklėtojais ir dalykų mokytojais 15 val. K 209 kab. 

6 kl. mokinių pasiekimų aptarimas su klasės auklėtojais ir dalykų mokytojais 16 val. K 209 kab.

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44