(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 7a ir 7c kl. kultūrinė pažintinė diena

A. Cegelnikienė 

 7c į antrą pamoką

2-5 pam. savarankiškas darbas

M. Uljanova

 8e į antrą pamoką (m. Uljanovos grupė)

 2-3 pam. 8d, 7c savarankiškas darbas

IVGc kl. rekolekcijos 
D. Kybartienė 
4 pam. IG I. Būgienė 
III-IVG savarankiškas darbas

D. Račkuvienė

 8c į antrą pamoką

2 pam. 7b savarankiškas darbas

5 pam. 8a savarankiškas darbas

 I. Kalniuvienė

 3 pam. IIGc technologijos (ar dailė)

4 pam. 7e tikyba K 310, informatika

6 pam. 8b paskutinė pamoka

7 pam. 6d paskutinė pamoka

A. Šneideraitis

savarankiškas darbas

IIGa, IIGe - kultūrinė pažintinė veikla

 

V. Adomaitis

 2 pam. IGc

3 pam. IIGb

6 pam. IGa

 

R. Norvaišienė

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44