(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Iš K 107 kabineto pamokos perkeliamos:

 5-6 pam. į K 112 kab. 

Iš K 109 kabineto  pamokos perkeliamos į K 208

 

8d rekolekcijos 

K. Paulauskienė

 6a į antrą pamoką

2 pam. 6b D. Račkuvienė K 401

3 pam. 5c I. Padriezienė K 204

 

L. Bernienė

 1 pam. 5b pavaduoja A. Aniulis K 306

2 pam. 7a A. Aniulis skaitykloje
3 pam. 7a A. Aniulis skaitykloje
5 pam. 6b A. Aniulis K 310

R. Čičiūnienė

Savarankiškas darbas

L. Bružienė

 8b į antrą pamoką

I-IVG užduotys Tamo

L. Liaudanskaitė

3 pam. 8b geografija K 112

4 pam. 8b kūno kultūra

5 pam. 7e anglų K. K 112, K 316

 

A. Navickaitė

 III-IVG savarankiškas darbas

I. Šedienė

 IIGc į antrą pamoką

I, III, IVG savarankiškas darbas

R. Olšauskienė

1 pam.  IIGb K 208 biologija

2 pam. 8a matematika Šv. Antano rūmų skaitykla

 III-IVG savarankiškas darbas

 V. Švitrienė 

1-2 pam. pagal tvarkaraštį

4 pam. IGd informatika

5 pam. 8e paskutinė pamoka

6 pam. IGb pilietiškumo pagrindai A 101

 K. Tamošauskienė

Savarankiškas darbas

L. Jucytė 

1-4 pam. pagal tvarkaraštį

5 pam. IIIG užduotys Tamo

6 pam. 8e paskutinė pamoka

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44