(8 445) 78 945

info@kpg.lt

8 klasių nacionalinis mokinių skaitymo pasiekimų patikrinimas  9.00 val. (vykdytojai ateina pasiimti užduotis į K 212 8.45 val.):

8a kl. R. Narmontienė K 208 kab.

8b kl. V. Masiokas  K 312 kab. 

8c kl. V.  Švitrienė K 403 kab. 

8d kl. L. Liaudanskaitė K 112 kab.

8e kl. R. Dzimidas K 205 kab. 

 

K. Tamošauskienė

 Savarankiškas darbas

 

J. Žukauskienė

 2 pam. 6c rusų k. skaitykloje

3 pam. 6e anglų k. K 401, K 209

4 pam. 7e anglų k. K 209, skaitykloje

4 pam. 6e klasės valandėlė aktų salėje A. Poškuvienė

Teatro studijoje nuo 9 iki 13 val. pageidaujančius konsultuoja Kretingos PPS psichologės

 

V. Kuprelis

III-IVG savarankiškas darbas

5 pam. 8d kūno kultūra (paskutinė pamoka)

7 pam. IGb paskutinė pamoka

 

 

 

7b ir 7e kl. kultūrinė-pažintinė diena 
V. Valiūnienė
IGa į antrą pamoką
2 pam. 5b I. Vaitkevičienė K 113
3 pam. 5a I. Vaitkevičienė K 113
5 pam. 8a matematika K 108
III- IVG savarankiškas darbas
A. Razmienė 

 Savarankiškas darbas

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44