(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

sausio 11 d. - sausio 15  d. sinchroninių/ asinchroninių pamokų tvarkaraštis vyksta lyginės savaitės grafiku.  

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

D. Žilinskaitė, R. Jankuvienė, N. Petrauskienė, A. Gagytė, V. Kavoliūnienė, D. Ančerytė, A. Budrienė, J. Petrauskienė (konferencijoje, pamokos tik asinchroninės).

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44