(8 445) 78 945

info@kpg.lt

R. Žygaitienė

1-4 pam. vyksta pagal tvarkaraštį

6 pam. IVG savarankiškas darbas (užduotys pateiktos)

 

A. Šneideraitis

 Savarankiškas darbas skaitykloje (literatūros sąrašas pas bibliotekininkę)

I. Šedienė 

savarankiškas darbas skaitykloje

 

 R. Novikienė

1-3 pam. pagal tvarkaraštį

4 pam. 7a kūno kultūra A. Urbonas 

5 pam. 5d privalomos literatūros skaitymas bibliotekoje

 IIIG savarankiškas darbas

 

 L. Jucytė

1-3 pam. pagal tvarkaraštį

4 pam. IGa muzika A 104

IIIG  savarankiškas darbas

 

I. Kalniuvienė

1 pam. 7a tikyba K 310, informatika

2 pam. 7b savarankiškas darbas skaitykloje

3 pam. IIGc savarankiškas darbas skaitykloje

4 pam. 7d savarankiškas darbas skaitykloje

5 pam. 8c  geografija Šv. Antano rūmų skaitykloje

 

 

7a

1 pam. tikyba, informatika

4 pam. kūno kultūra

 

 

 IVGb rekolekcijos

 

R. Žiubrienė

 Savarankiškas darbas skaitykloje

I. Černeckienė

 IIGb į antrą pamoką

2 pam. IGa R. Narmontienė K 402

3 pam. IIGa R. Narmontienė K 402

 5 pam. IGc chemija K 402

6 pam. IGb tikyba K 402, informatika

7 pam. IIGd paskutinė pamoka