(8 678) 80122

info@kpg.lt

 

 D. Ančerytė

savarankiškas darbas skaitykloje, užduotys Tamo

 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 L. Drąsutytė - Meškauskienė

2 pam. 5d pavaduoja A. Urbonas

3 pam. 6d pavaduoja A. Urbonas

5 pam. 5c pavaduoja A. Urbonas

6 pam. IIIG savarankiškas darbas

7 pam. 8e paskutinė pamoka

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44