(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Judumo savaitė: 11.40 val. septintokai sparčiai žygiuodami aplanko istorinias J. Pabrėžos vietas.

 

M. Uljanova

darbas su kitomis grupėmis

 

 Ž. Galinskaitė

savarankiškas darbas, užduotys Tamo

 

I. Šedienė

savarankiškas darbas, užduotys Tamo

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2021-2023 mokslo metų prioritetas: „Kilnumo, sąžiningumo ir draugystės ugdymas“.

 

J. Simaitienė

pavaduoja A. Janonis
R. Norvaišienė
IIGd į antrą pamoką
3 pam. IGb savarankiškas darbas
6 pam. IIGd savarankiškas darbas
7 pam. IGc paskutinė pamoka

5b kl. rekolekcijos 

 

 

R. Jankuvienė 

savarankiškas darbas

G. Zaborienė

savarankiškas darbas

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44