(8 678) 80122

info@kpg.lt

Pamokų pakeitimai

Pamokų Pakeitimai

Pirmadienis 02-24

  9.00 iki 12.00 K305 kab.  biologijos bandomasis egzaminas

 

Vasario 24 d. 
8a - 12 val. aktų salėje netradicinė matematikos pamoka "Lietuvos istorija matematikos kalba"
Vasario 27 d. 
8e - 12 val. aktų salėje netradicinė matematikos pamoka "Lietuvos istorija matematikos kalba"  
 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 K. Kaulius

1 pam. IGc pagal tvarkarštį

2 pam. 8e lietuvių k. skaitykloje B. Šidlauskaitė

 

 A. Slušnys

savarankiškas darbas

 

V. Masiokas

5b į trečią pamoką (V. Masioko pogrupis)

3 pam. 8a matematika A 312 V. Baltūsienė (abu pogrupiai)

4 pam. 8a savarankiškas darbas (V. Masioko pogrupiui)

5 pam. 8c fizinis ugdymas

 

 A. Budrienė

 5a į antrą pamoką

3 pam. 5b I. Vaitkevičienė K 103

4 pam. 5a I. Vaitkevičienė K 103

5 pam. 5e paskutinė pamoka

7 pam. IIG paskutinė pamoka

 Pamokų Pakeitimai

Antradienis 02-25

 6d kl. ir 6b kl. kultūrinė - pažintinė diena

 

K. Paulauskienė

N. Petrauskienė

 

 L. Jucytė,
A. Bėrantaitė

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 A. Slušnys

 

 A. Budrienė

 V. Masiokas

 pavaduoja E. Buožius

 

 Pamokų Pakeitimai

Trečiadienis 02-26

Pelenų trečiadienio Šv. Mišios bažnyčioje:

8.00 val. 5-8 kl.

9.00 val. I-IVG kl.

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

  A. Budrienė

A. SlušnysPamokų Pakeitimai

Ketvirtadienis 02-27

 Bendruomenės šv. Mišios vasario  27 d. 15.00 val. Gimnazijos koplyčioje

 V. Masiokas

 pavaduoja  J. Bambalaitė, A 104

 

 

  A. Budrienė

 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 Pamokų Pakeitimai

Penktadienis 02-28

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

K. Kaulius

 

D. Ančerytė

 

V. Masiokas

1-2 pam. 7a pavaduoja J. Bambalaitė, A 103

3 pam. 5a abu pogrupiai technologijos A. Bastienė

4 pam. 5a klasės val. A. Bastienė

6 pam. IGa paskutinė pamoka 

 

  A. Budrienė

 

 Gimnazijos skaitykloje, A skaitykloje Nacionalinis  diktantas 10.55 val. 

 

 "Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44