(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Pamokų pakeitimai

Pamokų Pakeitimai

Pirmadienis 02-26

 A. Šiaudvytis

 IGd į antrą pamoką

 2 pam. IGc abu pogrupiai pilietiškumo pagrindai skaitykloje

3 pam. 8b anglų G. Gegytė A 209

4 pam. kūno kultūra

5 pam. IIGc literatūros skaitymas skaitykloje

G. Borsato

8d abu pogrupiai anglų K 204

2 pam. IGc abu pogrupiai pilietiškumo pagrindai skaitykloje

5 pam. 6b literatūros skaitymas skaitykloje

6 pam. IV G užduotys Tamo

7 pam. IGa paskutinė pamoka

IGc

1 pam. klasės valandėlė

2 pam. pilietiškumo pagrindai

 

8b 

3 pam. abu pogrupiai anglų k. 

4 pam. kūno kultūra

 

D. Kybartienė

3 pam. IG užduotys Tamo 

4 pam. IIIG V. Meilienė K 309

5 pam. IVG J. Petrauskienė K 107

 

 

 D. Ančerytė

 4 pam. tikyba K 108, skaitykla

 Pamokų Pakeitimai

Antradienis 02-27

  A. Šiaudvytis

Pavaduoja A. Šneideraitis

 

 

 

 

 

 

D. Kybartienė

2 pam. IIG J. Petrauskienė K 107

3 pam. IVG užduotys Tamo

4 pam. IVG J. Petrauskienė K 107

5 pam. IG užduotys Tamo

6 pam. IIIG V. Meilienė K 309

 Pamokų Pakeitimai

Trečiadienis 02-28

 

 

D. Kybartienė

1. pam. IG S. Andrijauskienė K 207

6 pam. IIG I. Būgienė A 312

III-IVG užduotys Tamo

 Pamokų Pakeitimai

Ketvirtadienis 03-01

 

 

D. Kybartienė

2 pam. IVG J. Petrauskienė A 312

3 pam. IIIG V. Meilienė K 309

5 pam. IIG J. Petrauskienė A 312

 

 Pamokų Pakeitimai

Penktadienis 03-02

 

 

 

 

 

 

 

 D. Kybartienė 

4 pam. IIG J. Petrauskienė

5 pam. IG savarankiškas darbas

 

 "Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44