(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Pamokų pakeitimai

Pamokų Pakeitimai

Pirmadienis 04-23

V. Baltūsienė

 I, III, IVG užduotys Tamo

 

R. Jankuvienė

savarankiškas darbasPamokų Pakeitimai

Antradienis 04-24

 8 klasių nacionalinis mokinių pasiekimų socialinių mokslų patikrinimo patikrinimas  9.00 val. (vykdytojai ateina pasiimti užduotis į K 212 8.45 val.):

8a kl. R. Olšauskienė I gr. K 208 kab. 

8a kl. E. Buožius II gr. K 206 kab. 

8b kl. R. Zemdliauskaitė I gr. K 402 kab.

8b kl. A. Cegelnikienė II gr. K 401 kab. 

8c kl. A. Razmienė I gr. K 104 kab. 

8c kl. I. Černeckienė II gr. K 107 kab. 

8d kl. R. Žiubrys  I gr. K 113 kab. 

8d kl. A. Urbonas II gr. K 112 kab. 

8e kl. R. Narmontienė I gr. A 104

8e kl.  G. Macienė  II gr.  A 101        

 

D. Račkuvienė su 7a kl. 2 pam. K 201

J. Motijauskienė su 6e kl. 2 pam. 

 

8 kl. Klausimyno pildymas 10.10 val. 

8a kl. J. Tutinienė Janina

8b kl. D. Rimkutė

8c kl. R. Zemdliauskaitė 

8d kl. R.  Žiubrys 

8e kl. R. Olšauskienė 

 

8e į antrą pamoką

 V. Baltūsienė

 R. Čičiūnienė

V. Masiokas

R. Petrauskienė

A. Šneideraitis

 Pamokų Pakeitimai

Trečiadienis 04-25

 

 

D. Ančerytė

I. Kalniuvienė

R. Norvaišienė

R. Žiubrys

 

 

R. Jankuvienė 
savarankiškas darbas

 

 

 Pamokų Pakeitimai

Ketvirtadienis 04-26

klasių nacionalinis mokinių pasiekimų gamtos mokslų patikrinimas  9.00 val. (vykdytojai ateina pasiimti užduotis į K 212 8.45 val.):

8a kl. J. Petrauskienė

8a kl. D. Ančerytė 

8b kl. D. Račkuvienė 

8b kl. E. Miežetienė 

8c kl. S. Andrijauskienė 

8c kl. A. Šneideraitis 

8d kl. R. Dzimidas 

8d kl. A. Navickaitė 

8e kl. K. Paulauskienė

8 e kl. R. Novikienė

 

 Pamokų Pakeitimai

Penktadienis 04-20

8 klasių nacionalinis mokinių skaitymo pasiekimų patikrinimas  9.00 val. (vykdytojai ateina pasiimti užduotis į K 212 8.45 val.):

8a kl. R. Narmontienė K 208 kab.

8b kl. V. Masiokas  K 312 kab. 

8c kl. V.  Švitrienė K 403 kab. 

8d kl. L. Liaudanskaitė K 112 kab.

8e kl. R. Dzimidas K 205 kab. 

 

 

 

 

 

 "Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44