(8 678) 80122

info@kpg.lt

Pamokų pakeitimai

Pamokų Pakeitimai

Pirmadienis 01-20

A. Aniulis

1 pam. 5d pavaduoja S. Verseckienė A 205 kab. 

2 pam. 8c pavaduoja V. Baltūsienė A 207

3 pam. 6b anglų K 105 (iš 7 pamokos)

5 pam. 7a K 306 I. Vaitkevičienė

 

 J. Bambalaitė

5 pam. 8c fizinis ugdymas

7 pam. 8e paskutinė pamoka

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 V. Masiokas

3 pam. 8b literatūros skaitymas skaitykloje

4 pam. 8b fizika skaitykloje

5 pam. 8d fizinis ugdymas

6 pam. 8d paskutinė pamoka (V. Masioko pogrupiui)

7 pam. IGd paskutinė pamoka

D. Kybartienė

 savarankiškas darbas, užduotys Tamo

 

 

 

 Pamokų Pakeitimai

Antradienis 01-21

D. Kybartienė

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

A. Aniulis

1 pam. 5d gamta ir žmogus K 306

2 pam. 5b pavaduoja J. Petrauskienė K 306

3 pam. 6b 

4 pam. 8c pavaduoja I. Būgienė A 101

5 pam. 7a anglų k.  K 114

 

 

 Pamokų Pakeitimai

Trečiadienis 01-22

A. Aniulis

 

pamokos pagal tvarkaraštį

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 

 Pamokų Pakeitimai

Ketvirtadienis 01-23

 

 

V. Masiokas

3 pam.  IIGa 

4 pam. IIGa 

7 pam. IGa paskutinė pamoka

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

  

 

 Pamokų Pakeitimai

Penktadienis 01-17

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 

 A. Aniulis

1 pam. 5b pavaduoja I. Būgienė A 101

2 pam. 8c rusų skaitykloje, anglų k. K 306

3 pam. 6b pavaduoja S. Verseckienė A 205

4 pam. 5b K 306 VZujevaitė-Srėbalienė, R. Narmontienė

 

 D. Ataitė 

1-5 pam. pagal tvarkaraštį

6 pam. IIIG savarankiškas darbas

 

I. Šedienė 

1-5 pam. pagal tvarkaraštį

6 pam. IIIG savarankiškas darbas

R. Zemdliauskaitė

 1 pam. 8a biologija K. Kaulius skaitykla

3 pam. 7b biologija K. Kaulius skaitykla

4 pam. 7c lietuvių kalba D. Ataitė skaitykla

5 pam. 7a paskutinė pamoka

6 pam. 8c paskutinė pamoka

 

D. Kybartienė

1 pam. IIG pagal tvarkaraštį

III-IVG savarankiškas darbas

 R. Jankuvienė

6c į antrą pamoką (vokiečių k. grupė)

 

V. Masiokas

 7a į trečia pamoką (V. Masioko pogrupis)

3-4 pam. 5a abu pogrupiai technologijos

5 pam. 5b paskutinė pamoka"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44