(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Pamokų pakeitimai

Pamokų Pakeitimai

Pirmadienis 03-15

 

  Pradinis ugdymas kovo 15 d. - 19 d. vyksta nelyginės savaitės grafiku

 

5-8, I-IVG kl.  kovo 15  d. - 19 d.  sinchroninių/ asinchroninių pamokų tvarkaraštis vyksta I savaitės grafiku (GELTONA  sausio 13-oji) .  

 

 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 

 PUPP (lietuvių k. ir literatūra)  bandomasis 9-12 val.  (dalyvauja ne visi IIG kl. mokiniai)

Vykdytojai:

E. Buožius,  V. Masiokas, E. Miežetienė, L. Drąsutytė - Meškauskienė, J. Bambalaitė, A.  Bastienė (nuo 8 iki 12 val. vykdytojų pamokos nevyksta)

 Pamokų Pakeitimai

Antradienis 03-09

   

  Pradinis ugdymas kovo 8 d. - 12 d. vyksta lyginės savaitės grafiku

 

5-8, I-IVG kl.  kovo 8 d. - 12 d.  sinchroninių/ asinchroninių pamokų tvarkaraštis vyksta III savaitės grafiku (RAUDONA KOVO 11-oji) .  

 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 Nuo 11 val. 5-8 kl. lietuvių k. olimpiada:

 B. Šidlauskaitė, A. Budrienė, G. Macienė, R. Gumbaragienė  (nuo 11 val. pamokos tik asinchroninės)

L. Odinienė, D. Ataitė (nuo 12 val.pamokos tik asinchroninės)Pamokų Pakeitimai

Trečiadienis 03-10

 

  Pradinis ugdymas kovo 8 d. - 12 d. vyksta lyginės savaitės grafiku

 

5-8, I-IVG kl.  kovo 8 d. - 12 d.  sinchroninių/ asinchroninių pamokų tvarkaraštis vyksta III savaitės grafiku (RAUDONA KOVO 11-oji) .  

 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 Pamokų Pakeitimai

Ketvirtadienis 03-04

   Pradinis ugdymas kovo 1 d. - 5 d. vyksta nelyginės savaitės grafiku

 

5-8, I-IVG kl.  kovo 1 d. - 5 d.  sinchroninių/ asinchroninių pamokų tvarkaraštis vyksta II savaitės grafiku (ŽALIA vasario 16-oji) . 

 5 d. kl. kultūrinė-pažintinė diena (visą dieną) 
A. Budrienė (pamokos nevyksta)
4 d. nuo 12.00 val. iki 15 val. 7c, 8a, 8c, 8d klasės dalyvauja konferencijoje Įdomioji ekologija”  - R. Žiubrys,  I. Padriezienė,  J. Petrauskienė,  R. Gumbaragienė

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

   

 I. Puškorienė 4 pamoka nevyksta

 

K. Paulauskienė (pamokos nevyksta)Pamokų Pakeitimai

Penktadienis 03-05

   Pradinis ugdymas kovo 1 d. - 5 d. vyksta nelyginės savaitės grafiku

 

5-8, I-IVG kl.  kovo 1 d. - 5 d.  sinchroninių/ asinchroninių pamokų tvarkaraštis vyksta II savaitės grafiku (ŽALIA vasario 16-oji) .

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

I. Šedienė (kovo 5 d. pamokos nevyks)

K. Paulauskienė (pamokos nevyksta)"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44