(8 678) 80122

info@kpg.lt

Renginiai

Pranciškonų gimnazijos

ARTĖJANTYS RENGINIAI

spalio 21, 2019

Mokinių SAVIVALDOS NARIAIS gali tapti tik 8-IVG kl. mokiniai

 • Gimnazija
 • Kviečiame norinčius dalyvauti Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Mokinių savivaldos veikloje - registruotis iki 2019 m. spalio 21 d.
 • 2019-10-21 17:00
spalio 22, 2019

Tėvų atstovybės susirinkimas

 • Aktų salė
 • A. Virbalis, D. Žilinskaitė
 • 2019-10-22 17:30
spalio 23, 2019

Gimnazijos tarybos posėdis

 • Aktų salėje
 • A. Virbalis,
 • 2019-10-23 17:30
spalio 24, 2019

Refleksijos diena 2 kl. mokiniams ir jų tėvams

 • Pradinių kl. kabinete
 • S. Martusevičienė
 • 2019-10-24 15:30
spalio 28, 2019

Netradicinio ugdymo diena 5-8, I-IIIG kl. mokiniams

 • Gimnazija
 • Užsienio kalbų ir menų metodinės grupės
 • 2019-10-28 08:00
spalio 29, 2019

Respublikinė matematikos V. Liutiko olimpiada

 • Gimnazija
 • Darbo grupė
 • 2019-10-29 08:30
spalio 29, 2019

5-8 klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas

 • K 209
 • V. Krikščiūnaitė-Buitvydė, 5 kl. 13.00 val.; 6 kl. 13.50 val.; 7 kl. 14.40 val.; 8 kl.15.20 val.
 • 2019-10-29 13:00
spalio 30, 2019

IG-IVG kl. mokinių pasiekimų aptarimas su klasės auklėtojais ir dalykų mokytojais

 • K 204
 • R. Jankuvienė, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai
 • 2019-10-30 09:00
lapkričio 05, 2019

IG-IVG kl. trišaliai susitikimai (mokinys, tėvai, mokytojas)

 • Gimnazija
 • Registracija į trišalius pokalbius planuojama paskelbti nuo spalio 23 d.
 • 2019-11-05 16:00
lapkričio 12, 2019

5-6 kl. trišaliai susitikimai (mokinys, tėvai, mokytojas)

 • Gimnazija
 • Registracija į trišalius pokalbius planuojama paskelbti nuo spalio 23 d.
 • 2019-11-12 16:00
lapkričio 19, 2019

7-8 kl. trišaliai susitikimai (mokinys, tėvai, mokytojas)

 • Gimnazija
 • Registracija į trišalius pokalbius planuojama paskelbti nuo spalio 23 d.
 • 2019-11-19 16:00