(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Renginiai

Pranciškonų gimnazijos

ARTĖJANTYS RENGINIAI

birželio 20, 2018

J. Giedraičio fondo stipendijų įteikimas Gimnazijos mokiniams

 • Aktų salėje
 • V. Krikščiūnaitė - Buitvydė, darbo grupė
 • 2018-06-20 14:00
birželio 21, 2018

Mokytojų tarybos posėdis

 • Šv. Antano rūmų salė
 • A. Virbalis
 • 2018-06-21 09:00
birželio 22, 2018

2017-2018 m.m. ugdymo plano įgyvendinimo monitoringas

 • Šv. Antano rūmų salė
 • A. Virbalis
 • 2018-06-22 09:00
liepos 13, 2018

Atestatų įteikimo šventė

 • Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje
 • A. Virbalis
 • 2018-07-13 16:00
rugpjūčio 27, 2018

Kvalifikacijos kėlimo seminaras Gimnazijos mokytojams

 • Šv. Antano rūmų salė
 • V. Krikščiūnaitė - Buitvydė
 • 2018-08-27 11:00
rugpjūčio 28, 2018

Metodinės tarybos posėdis

 • K 204
 • A. Šneideraitis
 • 2018-08-28 10:00
rugpjūčio 28, 2018

Gimnazijos tarybos posėdis

 • Aktų salėje
 • A. Virbalis
 • 2018-08-28 17:30
rugpjūčio 29, 2018

Mokytojų tarybos posėdis

 • Šv. Antano rūmų salė
 • A. Virbalis
 • 2018-08-29 09:00
rugpjūčio 30, 2018

Mokytojų rekolekcijos Pakutuvėnuose

 • Pakutuvėnai
 • Br. T. Žymantas OFM, Sielovados grupė
 • 2018-08-30 09:00