(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Renginiai

Pranciškonų gimnazijos

ARTĖJANTYS RENGINIAI

birželio 18, 2019

Netradicinio ugdymo diena „Romantizmas“

 • Šv. Antano rūmai
 • Menų, lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės nariai
 • 2019-06-18 09:00
birželio 19, 2019

J. Giedraičio fondo stipendijų įteikimas Gimnazijos mokiniams

 • Šv. Antano rūmų salė
 • V. Krikščiūnaitė - Buitvydė, darbo grupė
 • 2019-06-19 10:00
birželio 25, 2019

2018-2019 mokslo metų ugdymo proceso monitoringas

 • aktų salė
 • A. Virbalis, R. Jankuvienė
 • 2019-06-25 09:00
birželio 26, 2019

2018-2019 mokslo metų ugdymo proceso monitoringas

 • aktų salė
 • A. Virbalis, R. Jankuvienė
 • 2019-06-26 09:00
birželio 27, 2019

Mokytojų tarybos posėdis

 • Šv. Antano rūmų salė
 • A. Virbalis
 • 2019-06-27 09:00
birželio 27, 2019

Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdis

 • Šv. Antano rūmų salė
 • A. Virbalis
 • 2019-06-27 11:00
birželio 27, 2019

Būsimų pirmokų ir jų tėvų susirinkimas su mokytoja

 • Pirmokų klasė
 • E. Bružienė, Br. T. Žymantas OFM
 • 2019-06-27 17:00
birželio 28, 2019

Mokytojų tarybos posėdis

 • Šv. Antano rūmų salėje
 • A. Virbalis
 • 2019-06-28 09:00
liepos 12, 2019

Atestatų įteikimo šventė

 • Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje
 • A. Virbalis, Direktoriaus pavaduotojai
 • 2019-07-12 16:00
rugpjūčio 23, 2019

Metodinės tarybos posėdis

 • K 204
 • A. Šneideraiatis, R. Jankuvienė
 • 2019-08-23 14:00
rugpjūčio 26, 2019

Kvalifikacijos kėlimo seminaras mokytojams (lektorius E. Karmaza)

 • Aktų salė
 • A. Virbalis,
 • 2019-08-26 09:00
rugpjūčio 27, 2019

Kvalifikacijos kėlimo seminaras mokytojams (Lektorius A. Juozaitis)

 • aktų salė
 • A. Virbalis
 • 2019-08-27 09:00
rugpjūčio 27, 2019

Gimnazijos tarybos posėdis

 • Aktų salėje
 • A. Virbalis, A. Aniulis,
 • 2019-08-27 17:30
rugpjūčio 28, 2019

Mokytojų tarybos posėdis

 • Šv. Antano rūmų salėje
 • A. Virbalis
 • 2019-08-28 09:00
rugpjūčio 29, 2019

Dvasinio ugdymo seminaras Gimnazijos bendruomenei

 • Palendriai
 • S. J. Lukauskaitė FMSC
 • 2019-08-29 09:00