(8 678) 80122

info@kpg.lt

Ugdymo karjerai mokymai IG-IIG klasių mokiniams ir Gimnazijos mokytojams

Ugdymo karjerai mokymai IG-IIG klasių mokiniams ir Gimnazijos mokytojams

  • spalio 26, 2016

Spalio 20 d. IG – IIG klasių mokiniai dalyvavo profesionalaus karjeros konsultanto, „Kalba.lt“ direktoriaus dr. R. Jurkėno paskaitoje apie tai, kaip pasirinkti tinkamą ir sėkmingą profesiją. Pranešėjas akcentavo,  kad svajonės virstų tikslais, reikėtų ugdyti keturias pagrindines kompetencijas: 1. Savęs pažinimo (tam padeda gabumų ir gebėjimų nustatymo testai, karjeros testai, psichologų konsultacijos); 2. Sprendimų priėmimo gebėjimų; 3. Realybės įvertinimo ir profesijų pažinimo; 4. Planavimo ir planų įgyvendinimo. Po paskaitos lektorius pravedė užsiėmimą mokytojams ir akcentavo esminius dalykus, kaip mokytojai dalykų pamokose ir klasių valandėlių metu galėtų tikslingiau padėti mokiniui, renkantis būsimą studijų kryptį ir planuojant profesinę karjerą.