(8 678) 80122

info@kpg.lt

,,S. Nėries likimas: tragiška XX a. vidurio menininko lemtis"

,,S. Nėries likimas: tragiška XX a. vidurio menininko lemtis"

  • gruodžio 04, 2018

Lapkričio 27 d. IV G 4 ir 6 gr. mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje lietuvių literatūros ir istorijos pamokoje

,,S. Nėries likimas: tragiška XX a. vidurio menininko lemtis". Istorijos mokytoja R. Norvaišienė akcentavo, kokius didžiausius žmonijos istorijoje sukrėtimus pasaulis išgyveno XX amžiaus viduryje. Mokiniai, peržiūrėję dokumentinio filmo fragmentus, samprotavo apie tai, kad Antrojo pasaulinio karo ir pokario metai buvo ypač sunkūs tiek lietuvių tautai, tiek jos literatūrai. Gimnazistai skaitė Salomėjos Nėries dienoraščio ištraukas, dalinosi išgyvenimais, patirtais skaitant jos karo metų lyriką.

Pamoką vedė lietuvių kalbos mokytojos L. Gadeikytė, V. Kavoliūnienė ir istorijos mokytoja R. Norvaišienė.