(8 678) 80122

info@kpg.lt

PREVENCINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS

PREVENCINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS

  • sausio 05, 2018

2017 m. birželio 5, 6, 7 dienomis gimnazijos mokytojai ir pagalbos specialistai dalyvavo Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programos mokymuose „Paauglystės kryžkelės“.  Šios socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programos pagrindas yra tikėjimas, kad jauni žmonės – tai vertybė, kuri gali lemti teigiamus pokyčius pasaulyje. Mokymų dalyviai  praktinių užsiėmimų metu sėkmingai įgijo socialines ir emocines kompetencijas. Programos mokymus vedė VšĮ Lions Quest direktorius, vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys.

 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos gimnazijoje įgyvendinama Lions Quest Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasėse.  „Paauglystės kryžkelės“ – moksliniais tyrimais ir praktika pagrįsta programa, kuri padeda klasės auklėtojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija gimnazijos bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa vykdoma klasės valandėlių metu ir integruoja socialinį bei emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi. „Paauglystės kryžkelės“ parodo jaunimui kaip suprasti save,  kaip elgtis, kaip gyventi čia ir dabar, kaip būti ir kaip nepasiklysti gyvenimo kryžkelėse, o atrasti savo teisingą kelią.

 

 

7d klasės valandėlė pagal Lions Quest programą „Paauglystės kryžkelės” „Teigiamos vertybės – gyvenimo kelrodžiai”

Gimnazijoje šiais mokslo metais taip pat vykdoma socialinių emocinių įgūdžių užsiėmimai paaugliams pagal programą „Tiltai”. Programa „Tiltai” skirta siprinti psichologinį atsparumą, teigiamoms vertybėms ir nuostatoms formuoti, bendravimo įgūdžiams ugdyti. Užsiėmimai vyksta po pamokų, vienos pamokos trukmės. Veikla yra patraukli paaugliams, nes vyksta per žaidimus, individualias ir komandines užduotis, kurios vėliau aptariamos. Užsiėmimus veda gimnazijos psichologė.

Pagalbos vaikui specialistai veda prevencines klasės valandėles aktualiomis mokiniams temomis apie streso valdymą prieš egzaminus, konfliktų sprendimą, efektyvaus mokymosi galimybes, savęs pažinimą, bendravimą ir patyčias, psichoaktyviųjų medžiagų žalą sveikatai.