(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Poetės B. Liniauskienės 95-erių metų sukakčiai skirtas renginys „Kregždės praauga dangų“

Poetės B. Liniauskienės 95-erių metų sukakčiai skirtas renginys „Kregždės praauga dangų“

  • kovo 27, 2018

Kai švenčiame jubiliejinę sukaktį, vėl atsigręžiame į asmens  gyvenimą, apmąstome nuveiktus darbus. 2018 kovo 23-ąją Pranciškonų gimnazijos aktų salėje  į poetės, mokytojos, Kretingos miesto garbės pilietės, Bronės Liniauskienės 95-ųjų gimimo metinių  jubiliejui skirtą  popietę – prisiminimą susirinko buvę mūsų gimnazijos mokytojai, svečiai iš kitų rajono mokyklų. Džiaugėmės, kad mūsų popietėje dalyvavo Poetės dukra, Klaipėdos universiteto dėstytoja, Socialinių mokslų daktarė, profesorė Audronė Liniauskaitė, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros direktorius, poetės sūnus rašytojas Jonas Liniauskas. Mokytojos  vaikaitis Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dėstytojas, docentas daktaras Antanas Kairys.

Gimnazijos Direktorius Alvydas Virbalis OFM, prisimindamas mokytojos darbus,  jos  veiklą mokykloje, kalbėjo, kad į Amžinybę išėjęs žmogus gimsta Dangui.

Popietės - prisiminimo nuotaiką sukūrė mokytojos Virgilijos Kavoliūnienės ir Virginijos Rudavičienės parengti mokiniai iš  IGa, IGe, 7b, 6d, IIGa ir IVb klasių. Interpretuodami rašytojos kūrybą, pristatė iš jos lyrikos rinkinių  sukurtą kompoziciją ir papasakojo, kaip į poezijos pasaulį atėjusi ,,Palei žydintį lauką“, mokytoja prisėda tyliai pasikalbėti. Pašaukdama medį, stabteli ,,Po birželio stogu“, o suvokdama, kaip dūžta laikas, tyliai rymo ,, Ant vakaro kranto“ ir,  atsigręžusi į praėjusį laiką, supranta, kad mintys kaip ,,Kregždės praauga dangų“. Skamba muzika: kankliuoja Sigita Razmutė, pianinu groja Vilius Juodys.

Kretingos  rajono viešosios  Motiejaus Valančiaus bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė aptaria publikacijas apie poetę Br. Liniauskienę periodiniuose leidiniuose, primena, kad pagal jos tekstus yra sukurta dainų ir pristato poetės kūrybai skirtą bibliografinį leidinį, kurį sudarė ir išleido M.Valančiaus viešoji biblioteka.

 Buvęs mūsų gimnazijos mokinys, poetas Jonas Liniauskas papasakojo atsiminimų apie savo mamą, Br. Liniauskienę, kuri buvo ir jo lietuvių kalbos mokytoja, paskatinusi rašyti eilėraščius.

Prisiminimais apie poetę, kolegę pasidalino gimnazijos mokytoja Danutė Rimkutė.

Bibliotekos vedėja Aldona Tamošauskienė pristatė rašytojos darbų parodą ir parengė mokytojos asmeninės bibliotekos knygų, kurias Gimnazijai  dovanojo  poetės šeima, ekspoziciją.  Br. Liniauskienės šeima skyrė Gimnazijos bibliotekai ir finansinę paramą, todėl  šiuo metu mūsų bibliotekoje eksponuojamos naujausios knygos, nupirktos už paaukotas lėšas.

Jautrus brolio Bernardo Belicko OFM žodis popietės pabaigoje sukūrė  artėjančio Verbų sekmadienio nuotaiką.

Gimnazijoje buvo paskelbtas poetės knygoms skirto ekslibriso konkursas. Įdomiausi mokytojos Liudmilos  Liaudanskaitės mokinių  darbai buvo eksponuojami  salėje renginio metu.  Poetės šeimos nariai  išrinko geriausią Gabijos Dirvonskytės (IGa kl.) darbą  ir juo bus pažymėtos mokyklos bibliotekai dovanotos knygos.

Didelė poetės dovana – Gimnazijos himno žodžiai, kuriems melodiją sukūrė A. Žilys. Popietės – prisiminimo pabaigoje himną dainavo  gimnazistė Orinta Šlušnytė (mokytoja Veronika Šlionskytė), o  renginio vedėjai gimnazistai,  Agota Puškorytė ir Kristijonas Miklovas,  pakvietė prie mokytojos Br. Liniauskienės kapo nunešti gėlių ir uždegti žvakelę.

 

 

Renginio organizacinė grupė

2018-03-23