(8 678) 80122

info@kpg.lt

Padėkos gimnazijai diena

Padėkos gimnazijai diena

  • rugsėjo 29, 2017

ŠV. PRANCIŠKAUS PAMINĖJIMO IR PADĖKOS GIMNAZIJAI DIENOS

RENGINIŲ PLANAS

2017 m. spalio 4 d.

Eil. Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas ir vieta

Atsakingas asmuo

Atsakingi už pasiruošimą asmenys

1.

1, 2, 3 pamoka pagal pamokų tvarkaraštį

8.00 val. – 10.40 val.

Dalykų mokytojai

 

2.

Gimnazijos bendruomenės šv. Mišios

11. 00 val. bažnyčioje

s. J. Lukauskaitė FMSC, br. T. Žymantas OFM,

V. Šlionskytė

s. D. Ančerytė FMSC, s. B. Giovannina FMSC

3.

5-8, I-IVG klasių mokinių vieša akcija „Apkabinkime Gimnaziją“

12.00 val. – 12.30 val.

D. Žilinskaitė,

A. Aniulis,

J. Žukauskienė,

R. Čičiūnienė

A. Urbonas,

V. Adomaitis,

R. Žiubrys,

A. Šneideraitis,

E. Buožius 

4.

Gimnazijos 85 metų gimtadienio šventė - piknikas

12.30 val. – 14.00 val. Gimnazijos kiemelyje (prie buvusių garažų)

D. Žilinskaitė, V. Šlionskytė, br. T. Žymantas OFM,

s. J. Lukauskaitė FMSC

D. Kybartienė, R. Žiubrienė,

A. Cegelnikienė,

A. Bastienė,

J.Motijauskienė, A. Narkuvienė

5.

I-IIG klasių mokinių meninė akcija „Aš myliu Gimnaziją“

13.00 val. Gimnazijos kiemelyje (prie buvusių garažų)

D. Žilinskaitė, darbo grupė

A. Bastienė,

J. Motijauskienė, R. Zemdliauskaitė

6.

Mokytojų ir gimnazistų atviras pleneras, skirtas šv. Pranciškui

13.00 val. – 14.00 val.

 Gimnazijos kiemelyje (prie buvusių garažų)

L. Liaudanskaitė

 

 

 

J. Motijauskienė, V. Masiokas,

E. Buožius

 

Direktoriaus pavaduotojai neformaliajam                                                                Dovilė Žilinskaitė

 (papildomajam) ugdymui