(8 678) 80122

info@kpg.lt

Nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios Pranciškonų gimnazijoje mokysis pradinukai

Nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios Pranciškonų gimnazijoje mokysis pradinukai

  • sausio 19, 2018

 Nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios Pranciškonų gimnazijoje mokysis pradinukai  

Nuo sausio 22 d. viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija pradeda naujų mokinių priėmimą.

Priėmimas į pirmąsias klases vyksta dviem etapais: gimnazijos interneto svetainėje http://kpg.lt/mokinių -priėmimas/ prašome registruotis  iki š. m. balandžio 30 d. Birželio mėn. pradžioje vyks individualūs pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais –  apie pokalbių laiką informuosime svetainėje ir asmeniškai.

Priėmimas į penktąsias klases vykdomas įprastine tvarka: gimnazijos raštinėje reikia pateikti tėvų prašymą ir vaiko gimimo liudijimą. Patikrinamųjų lietuvių kalbos ir matematikos testų laikas bus paskelbtas gimnazijos svetainėje www.kpg.lt gegužės mėn. pabaigoje.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į gimnazijos raštinę darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį iki 15.45 val. (pietų pertrauka – 12.00-12.45 val.), arba telefonu 844578945.

Formuojama pirmokų klasė

Rugsėjo 1-ąją Pranciškonų gimnazija pasitiks su naujais iššūkiais – pradedant įgyvendinti pradinio ugdymo programą gimnazijoje planuojama steigti vieną 20 pirmokų klasę Ugdymas šioje klasėje vyks nuo 8.00 val. iki 15.00 val., bus sudarytos sąlygos ne tik mokymuisi, bet ir bendravimui, poilsiui, žaidimams ir kūrybinei veiklai. Pasibaigus pamokoms pirmokai, prižiūrimi mokytojo,  toliau darbuosis būreliuose ir laisvalaikio užsiėmimuose. Pirmokai turės ir jiems skirtą gamtos mokslų laboratoriją. Tikimės, kad toks pirmoko dienos planavimas leis kiekvienam vaikui  mokytis jam tinkamu tempu,  visus darbus atlikti gimnazijoje ir ramiai ilsėtis namuose. Suprasdami, kad didžiausia vertybė yra vaikas ir jo šeima, didelį dėmesį skirsime gimnazijos, mokinių ir jų tėvų bendrystei, sieksime giliau ir geriau pažinti vieni kitus. Todėl, priimdami mokinį į pirmą klasę, prašome tėvų internete užpildyti motyvacinę anketą ( http://kpg.lt/mokinių -priėmimas/ ). Ši anketa ir bus priminė registracija į pirmąją klasę. Mokestis už mokslą pirmojoje klasėje – 240 eurų mokslo metams.

Laukiami penktokai

Kaip ir kasmet, gimnazija laukia ir būsimųjų penktokų. Juos pasitiksime atnaujintais kabinetais ir naujomis mokymo priemonėmis. Baigiama įrengti 3D klasė, pamokos joje vyks įvairių klasių mokiniams.  Tradiciškai penktų klasių mokiniams yra skiriamos papildomos lietuvių kalbos ir matematikos pamokos mokymosi sunkumams įveikti, papildoma anglų kalbos pamoka, kuri vyksta pagal individualų mokymą kalbų laboratorijoje, pagal poreikį teikiamos individualios lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijos. Mokiniams labai patinka integruotos, kelių dalykų pamokos, kurios dažnai vyksta netradicinėse aplinkose. Tęsdami sustiprintą anglų kalbos mokymą, papildomą pamoką kalbų laboratorijoje skiriame ir šeštokams. Daug dėmesio skiriame mokinių tiriamajai veiklai: 5-6 klasių mokiniai noriai dalyvauja gamtos mokslų būrelio veikloje. Gimnazijoje įrengtos dvi gamtos mokslų laboratorijos – viena 5-6 klasių mokiniams, kita vyresniųjų klasių mokiniams. Inžinieriniams gebėjimams lavinti penktų klasių technologijų pamokose integruojami užsiėmimai su VEQ robotais. Gimnazijos mokinių sukurti sumo robotai tarptautiniame robotikos festivalyje Estijoje tarp 100 robotų buvo 10.

Puoselėjamos krikščioniškos vertybės

Gimnazijoje vykdomos 35 neformaliojo ugdymo programos. Kiekvienas mokinys gali atrasti jam patinkančios sportinės, kūrybinės veiklos, gilinti jam patinkančio dalyko žinias.

Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas ne tik akademiniams pasiekimams, bet ir vertybiniam ugdymui – krikščioniškų vertybių puoselėjimui, kultūringam ir atsakingam tarpusavio bendravimui. Penktokų rekolekcijos Monciškėse yra puiki proga artimiau pažinti vienas kitą, parodyti savo gebėjimus  ir kūrybingumą. Rekolekcijos yra gimnazijos bendruomenės gyvenimo pagrindas – mokinių, jų tėvų ir gimnazijos glaudžios bendrystės pradžia.

Tėvai,  leisdami vaiką į mokyklą, rūpinasi ne tik jų mokymu, popamokine veikla, bet ir vaiko saugumu bei gera savijauta. Kurdami saugią gimnazijos aplinką įrengėme vaizdo stebėjimo kameras, šiais mokslo metais pradėjome įgyvendinti Lions Qest prevencinę programą „Paauglystės kryžkelės“, prevencinę programą „Tiltai“. Gimnazijoje mokinius ir jų tėvus konsultuoja psichologė, socialinė pedagogė ir specialioji pedagogė.