(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Netradicinė pamoka, skirta Gimnazijos jubiliejui

Netradicinė pamoka, skirta Gimnazijos jubiliejui

  • lapkričio 24, 2017
2017-11- 14 7b ir  III G klasių mokiniai,  dalyvaudami   netradicinėje pamokoje, skirtoje Gimnazijos jubiliejui, apmąstė Tėvo Augustino  Dirvelės OFM  žodžius apie  mūsų Gimnazijos misiją :  ,,Pranciškonų mokykla reikalinga ir labai reikalinga. Ji neišaugins puikuolių ponaičių, bet duos rimtų misionierių... “

Mokiniai pristatė kūrybinius darbus,  aptarė publicistinių  tekstų ištraukas, atliko  kritinio mąstymo užduotis. Ruošdamiesi panaudoti pamokos medžiagą samprotavimo tekstui kurti, ugdėsi gebėjimus apibendrinti ir daryti išvadas apie krikščioniškos tapatybės svarbą asmens gyvenimePamoką vedė lietuvių kalbos mokytojos  Virgilija Kavoliūnienė ir Virginija Rudavičienė.