(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Netradicinė integruota lietuvių literatūros ir istorijos pamoka ,,Salomėjos Nėries likimas: universalus XX a. menininko tragiškos lemties mitas"

Netradicinė integruota lietuvių literatūros ir istorijos pamoka ,,Salomėjos Nėries likimas: universalus XX a. menininko tragiškos lemties mitas"

  • lapkričio 13, 2017

IVG klasės 2gr. ir 4gr. mokiniai netradicinėje integruotoje lietuvių literatūros ir istorijos pamokoje ,,Salomėjos Nėries likimas: universalus XX a. menininko tragiškos lemties mitas" su istorijos mokytoja aptarė skaudžius 1940-1941 metų  įvykius Lietuvoje, dramatiškus lietuvių tautos išgyvenimus. Mokiniai, skaitydami poetės dienoraščio fragmentus, eilėraščius, apmąstė kūrėjo kelio  ribinėse situacijose pasirinkimą, nulėmusį  menininko likimą. 

Lapkričio 6 d. pamoką vedė lietuvių kalbos mokyt. V. Kavoliūnienė, L. Gadeikytė, istorijos mokyt. R. Norvaišienė.