(8 678) 80122

info@kpg.lt

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai Gimnazijoje

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai Gimnazijoje

  • vasario 12, 2018

TESTŲ IR KLAUSIMYNŲ VYKDYMO TVARKARAŠTIS

2017-2018 M. M.

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo trukmė

Rekomenduojama testų vykdymo data (rekomenduojama testavimo valanda – nurodytos dienos 9 val.)

Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTO sistemoje data (nurodytos dienos 12 val.)

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 17 d.

Balandžio 17 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 19 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

8 KLASĖ

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 16 d.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 20 d.

Balandžio 20 d.

MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 18 d.

Balandžio 18 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Balandžio 24 d.

Balandžio 24 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) APIE MOKINIŲ KLAUSIMYNŲ PANAUDOJIMĄ UGDYMO APLINKOS IR UGDYMO KOKYBĖS MOKYKLOJE VERTINIMUI

 

Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo aplinką ir kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 klasei,  mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei.

NMPP mokinių klausimynai sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Mokinių pasiekimų tyrimai“ ® „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas“ adresu http://www.nec.lt/342/. Su klausimais, kurie bus mokinių klausimynuose, galima susipažinti atsidarius dokumentus, kurių adresai internete http://www.nec.lt/failai/5028_NMPT_4kl_klausimynas.pdf ir http://www.nec.lt/failai/5027_NMPT_8kl_klausimynas.pdf).