(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Mokestis už mokslą

Mokestis už mokslą

  • liepos 16, 2016

Mokestis už mokslą

  

Mokesčio už mokslą Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje mokėjimo tvarka nustato mokinių, kurie mokosi Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje (toliau – Gimnazija), mokesčio už mokslą mokėjimo tvarką, terminus, taikomas lengvatas ir atsakomybę.

 

Mokestis už mokslą 60.00 eurų
Mokestis už spintelės nuomą 15.00 eurų


Mokestį už mokslą galite pervesti į Gimnazijos sąskaitas:
AB SEB bankas                                                                                   
Atsisk. sąsk. Nr.LT587044060007878752

AB Šiaulių bankas
Atsisk. sąsk. Nr.LT817180600001700953

Mokėjimo pavedime\kvite prašome būtinai nurodyti mokinio vardą, pavardę ir kurioje klasėje mokosi.