(8 678) 80122

info@kpg.lt

,,Marijos Mokykla. Kas tai?‘‘

,,Marijos Mokykla. Kas tai?‘‘

  • gegužės 15, 2018

Gegužės 11d. 6c klasės mokiniai kartu su muzikos mokytoja Veronika Šlionskyte ir anglų kalbos mokytoja Martyna Uljanova turėjo netradicinę integruotą muzikos, anglų ir tikybos pamoką: ,,Marijos Mokykla. Kas tai?‘‘ (‘‘Mary‘s school. What is it?‘‘)

Gegužės mėnuo - Mergelės Marijos mėnuo, tad pamokoje svečiavosi sesuo Brigita Edita Grumauskaitė, kuri su mokiniais pasidalino savo maldos patirtimi. Ji drąsino prašyti  Mergelės Marijos užtarimo visuose savo reikaluose: ,,Ji  - mūsų dangiška Motina, ji rūpinasi ir myli mus kaip myli mūsų mamos‘‘. Sesuo Brigita pasidalino, kad kalbant Rožinio maldą (nors ir kaip ši malda atrodytų nuobodi ar vienoda), ateina aiškumas,  atsakymai į mums rūpimus klausimus, be to Mergelė Marija padeda pasirinkti tinkamus sprendimus, apsispręsti daryti gėrį.  Nuoširdi malda po truputį keičia ne tik mūsų protą, bet  ir širdį,  ir  valią: vieni mes nesugebame kito mylėti, priimti jį tokį, koks jis yra- tik Dievo pagalba galime artėti vienas prie kito, gebėti atleisti. Mergelė Marija kalba kiekvienam iš mūsų labai asmeniškai ir paprastai -taip, kaip ji kalbėjo vaikams Fatimoje (Portugalijoje),  Lurde (Prancūzijoje) , Medžiugorijoje (Bosnijoje) ir kviečia gyventi tarpusavio Meilėje ir Taikoje.

Kalbėdami Rožinio slėpinį bei  giedodami giesmes,  meldėmės įvairiomis intencijomis - už Taiką pasaulyje, už savo šeimas, klasės draugus, už mokytojus ir brolius pranciškonus, už  vasaros atostogas,  už gamtą, už Popiežiaus atvykimą į Lietuvą  ir  lietuvius visame pasaulyje...Dėkojame sesei Brigitai iš Švč. M.Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus kongregacijos  už pasidalinimą ir Marijos pamokas.

 Informaciją parengė Martyna Uljanova