(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

,,Lietuvos Didieji Kunigaikščiai istorijoje ir literatūroje“

,,Lietuvos Didieji Kunigaikščiai istorijoje ir literatūroje“

  • vasario 13, 2020

2020  m. vasario 11 d.  šv. Antano rūmų salėje vyko netradicinė integruota istorijos ir lietuvių literatūros pamoka IIIG klasių 3 ir 6 grupių mokiniams ,,Lietuvos Didieji Kunigaikščiai istorijoje ir literatūroje“. Gimnazistai, išklausę draugų pranešimų ir dirbdami porose, analizavo, kaip Lietuvos rašytojai transformuoja istorinius faktus literatūrinėje kalboje. Įgytas žinias gimnazistai pritaikys pamokoje kurdami samprotaujamąjį/literatūrinį rašinį. Pamoką vedė istorijos mokytoja A. Raudienė bei lietuvių kalbos mokytojos I. Šedienė ir R. Žygaitienė.