(8 678) 80122

info@kpg.lt

Lapkričio 12 – 16 dienomis Gimnazijoje vyko netradicinės pamokos

Lapkričio 12 – 16 dienomis Gimnazijoje vyko netradicinės pamokos

  • lapkričio 18, 2018

netradicinės pamokos, skirtos Šiaurės šalių literatūros savaitei. Šis projektas puoselėja garsinį skaitymą, šiaurietišką pasakojamąją tradiciją ir literatūrą. Visą savaitę tūkstančiuose bibliotekų, mokyklų bei kultūros centrų Šiaurės šalyse ir jų kaimyniniuose kraštuose buvo rengiami skaitymai, parodos, debatai, kiti kultūriniai renginiai. Mūsų gimnazija pirmąkart oficialiai dalyvavo šiame projekte.

Pirmadienis, lapkričio 12 – oji,  didžioji skaitymų diena. Tai svarbiausia Šiaurės šalių literatūros savaitės diena. Tuo pačiu metu įvairiomis kalbomis Šiaurės ir Baltijos šalyse daugiau kaip 2000 vietų buvo skaitomos ištraukos iš šiaurietiškų knygų. Šiemet vaikai, paaugliai ir suaugusieji buvo kviečiami susipažinti su literatūriniais herojais. Mūsų Gimnazijos I – IVG klasių mokiniai pamokose skaitė norvego Simono Strangerio knygą ,,Tie, kurių nėra". Joje vaizduojama Emilija, netikėtai atsidūrusi situacijoje, kurioje išmėginamos jos nuostatos apie tai, kas teisinga ir kas ne. Mokiniai, atidžiai klausydamiesi draugų skaitymo, ieškojo sąsajų su jau skaitytais kūriniais, žymėjosi ištraukas, kurios ypač sudomino. Po skaitymų diskutavo, ar kūrinyje keliamos problemos aktualios ir mūsų šalies jaunimui, svarstė, kaip S. Strangerio romanas susijęs su Šiaurės šalių literatūros tema ,,Šiaurės herojai“. Namie mokiniai savo įžvalgas papildė ir užrašė.

Lapkričio 16 d. 5b klasės mokiniai susirinko į biblioteką, kur vyko netradicinė lietuvių kalbos pamoka, skirta Šiaurės šalių literatūros skaitymams ir Tolerancijos dienai paminėti. Pamokoje mokiniai skaitė švedų rašytojų E. ir A. Våhlundų knygos ,,Superherojų vadovas“ ištraukas, kuriose vaizduojama realų prototipą turinti mergaitė Lisa. Iš jos mokykloje tyčiojasi berniukų gauja. Lisa išmoksta, kad geriau būti stipriai ir gerai negu keršyti užgauliotojams, nes iš to vis tiek nieko gero nebus. Pamokoje mokiniai, dirbdami grupėse, aptarė, koks turi būti tolerantiškas žmogus, aktualizavo tolerancijos skatinimo būdus visuomenėje. Bibliotekos vedėja A. Tamošauskienė 5b klasės mokinius supažindino su žymiausiais Šiaurės šalių kūrėjais ir jų parašytomis knygomis, mokiniai turėjo galimybę išsirinkti norimą Šiaurės šalių literatūros knygą ir ją pasiimti skaityti savarankiškam skaitymui. Juk Astrida Lindgren yra pasakiusi: ,,Niekas kitas taip nesužadina ir neugdo vaiko vaizduotės kaip knyga.“

Netradicines pamokas organizavo lietuvių kalbos mokytojos A. Budrienė, R. Dočkuvienė, I. Šedienė, R. Žygaitienė, J. Žukauskienė ir bibliotekos vedėja A. Tamošauskienė.