(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Klasių valandėlės

Klasių valandėlės

 • gegužės 29, 2020

Prašome tėvų (globėjų, rūpintojų) užtikrinti:

Prieš vykstant į gimnaziją:

 1. Patikrinkite vaiko temperatūrą, jei vaikas karščiuoja (yra 37,3 ˚C ar daugiau temperatūros) ar vaikas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), į gimnaziją NEVYKITE.
 2. Apie tai informuokite klasės auklėtoją.

 

Kai Jūsų vaikas atvyks į gimnaziją:

 1. Dezinfekuotų rankas dezinfekciniu skysčiu, kuris yra prie kiekvienų įėjimo durų.
 2. Laikytųsi asmens higienos reikalavimų (dažnai plautų rankas tualete, kosėjant, čiaudint prisidengtų burną alkūne ar nosinaite).
 3. Dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukę ar respiratorių).
 4. Laikytųsi 1 m. atstumo nuo kito žmogaus.
 5. Atvyktų tik auklėtojos/o nurodytu laiku, vykdytų nurodymus.

 

Atmintinė mokiniams prieš grąžinant ugdymo priemones:

 1. Atneškite į gimnaziją visus vadovėlius ir bibliotekos knygas, spintelės raktą, kompiuterį ar planšetę su visais priedais (jeigu buvo skirta iš gimnazijos) ir kt. gimnazijos duotas ugdymo priemones.
 2. Patikrinkite ar vadovėlis (knyga) nesugadintas: nesuplyšęs, nesupiltas skysčiu, nesulamdytas ir pan. Jeigu vadovėlis sugadintas, kreipkitės per el. dienyną į bibliotekos vedėją Sandrą. Būtinai vadovėlių gale užsirašykite vardą, pavardę ir klasę.
 3. Pasitikrinkite ar yra sumokėtas mokestis už mokslą, jeigu pavedimas yra padarytas po 2020 m. birželio 1 d., tai ateidami pas klasės auklėtoją atsineškit pavedimo nuotrauką.

 

 

Gimnazijos administracija

 

 

1-2, I-IVG KLASIŲ MOKINIŲ ASMENINIŲ DAIKTŲ SUSITVARKYMO, MOKYMO PRIEMONIŲ GRĄŽINIMO IR KLASIŲ VALANDĖLIŲ GRAFIKAS

2020 m. birželio  2 d. (antradienis)

Klasė, auklėtoja/as, kabinetas

Laikas

Veikla

1, E. Bružienė, 1 klasė

10.30 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas

2020 m. birželio  3 d. (trečiadienis)

Klasė, auklėtoja/as, kabinetas

Laikas

Veikla

2, S. Martusevičienė, 2 klasė

9.00 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas

2020 m. birželio  4 d. (ketvirtadienis)

Klasė, auklėtoja/as, kabinetas

Laikas

Veikla

1, E. Bružienė, 1 klasė

9.00 val.

Klasės valandėlė

2, S. Martuseviečienė, 2 klasė

11.30 val.

Klasės valandėlė

 

2020 m. birželio 8 d. (pirmadienis)

Klasė, auklėtoja/as, kabinetas

Laikas

Veikla

5a,  A. Bastienė, 309 k.

8.00 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

9.10 val.

Klasės valandėlė

5b, A. Aniulis, 308 k.

9.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

10.10 val.

Klasės valandėlė

5c, L. Drąsutytė-Meškauskienė, 307 k.

10.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

11.10 val.

Klasės valandėlė

5d, B. Šidlauskaitė, 209 k.

11.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

12.10 val.

Klasės valandėlė

IIIGa, V. Adomaitis,  A103

 

12.10 val.

Klasės valandėlė

13.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

IIIGb, I. Būgienė, A213

13.10 val.

Klasės valandėlė

14.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

IIIGc, I. Kalniuvienė, A212

14.10 val.

Klasės valandėlė

15.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

Pastabos:  * 5 klasių mokiniai knygas neša į 104 kabinetą (J. Pabrėžos g. 4);

                ** IIIG klasių mokiniai knygas neša į teatro studiją (šv. Antano rūmai).

 

2020 m. birželio 9 d. (antradienis)

Klasė, auklėtoja/as, kabinetas

Laikas

Veikla

5e, V. Valiūnienė, 309 k.

8.00 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

9.10 val.

Klasės valandėlė

6b, N. Petrauskienė, 308 k.

9.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

10.10 val.

Klasės valandėlė

6c, R. Žiubrys, 307 k.

10.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

11.10 val.

Klasės valandėlė

6a, L. Bernienė, 209 k.

11.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

12.10 val.

Klasės valandėlė

6d, K. Paulauskienė, aktų salė

12.10 val.

Klasės valandėlė

13.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

IIIGd, G. Zaborienė, A312

13.10 val.

Klasės valandėlė

14.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

IIIGe, R. Norvaišienė, A212

14.10 val.

Klasės valandėlė

15.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

Pastaba: * 5-6 klasių mokiniai knygas neša į 105 kabinetą (J. Pabrėžos g. 4);

             ** IIIG klasių mokiniai knygas neša į technologijų kabinetą (šv. Antano rūmai).

 

2020 m. birželio 10 d. (trečiadienis)

Klasė, auklėtoja/as, kabinetas

Laikas

Veikla

7a, I. Padriezienė, 309 k.

8.00 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

9.10 val

Klasės valandėlė

7b, G. Macienė, 308 k.

9.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

10.10 val.

Klasės valandėlė

7c, J. Petrauskienė, 307 k.

10.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

11.10 val.

Klasės valandėlė

7d, A. Gagytė, 209 k.

11.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

12.10 val.

Klasės valandėlė

IGd, R. Žiubrienė, A312

12.10 val.

Klasės valandėlė

13.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

IIGd, S. Verseckienė, skaitykla

13.10 val.

Klasės valandėlė

14.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

Mokiniai grąžina knygas pagal sąrašą

15.00 val. -16.00 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas

Pastabos: * 7 klasių mokiniai knygas neša prie knygų saugyklos (J. Pabrėžos g. 4);

                 ** I-IIG klasių mokiniai knygas neša į  keramikos kabinetą (šv. Antano rūmai).

 

2020 m. birželio 11 d. (ketvirtadienis)

Klasė, auklėtoja/as, kabinetas

Laikas

Veikla

IIGa, R. Čičiūnienė, A103

8.00 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

9.10 val.

Klasės valandėlė

IIGb, L. Bružienė, A213

9.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

10.10 val.

Klasės valandėlė

IIGc, V. Baltūsienė, A212

10.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

11.10 val.

Klasės valandėlė

IGa, A. Šneideraitis, A210

11.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

12.10 val.

Klasės valandėlė

IGb, J. Tutinienė, skaitykla

12.00 val.

Klasės valandėlė

13.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

IGc, D. Račkuvienė, A312

13.10  val.

Klasės valandėlė

14.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

Mokiniai grąžina knygas pagal sąrašą

15.00 val.

– 16.  val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas

Pastaba: ** I-IIG klasių mokiniai knygas neša į  teatro studiją (šv. Antano rūmai).

 

2020 m. birželio 12 d. (penktadienis)

Klasė, auklėtoja/as, kabinetas

Laikas

Veikla

8a, A. Cegelnikienė, 309 k.

8.00 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

9.10 val.

Klasės valandėlė

8b, D. Ataitė, 308 k.

9.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

10.10 val.

Klasės valandėlė

8c, M. Uljanova, 307 k.

10.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

11.10 val.

Klasės valandėlė

8d, E. Miežetienė, aktų salė

11.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

12.10 val.

Klasės valandėlė

8e, J. Bambalaitė, 209 k.

12.00 val.

Klasės valandėlė

13.10 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas*

Atsikaito su knygomis pagal sąrašą

14.00 val. -15.45 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas

Pastaba: * 8 klasių mokiniai knygas neša į 104 kabinetą (J. Pabrėžos g. 4).

 

2020 m. birželio 15 d. (pirmadienis)

Klasė, kabinetas

Laikas

Veikla

IVGa, šv. Antano rūmai

9.00 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

IVGb, šv. Antano rūmai

10.00 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

IVGc, šv. Antano rūmai

11.00 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

IVGd, šv. Antano rūmai

13.00 val.

Knygų, spintelių raktų grąžinimas**

Pastaba: ** IVG klasių mokiniai knygas neša į teatro studiją (šv. Antano rūmai), spintelių raktus atiduoda  šv. Antano rūmų budėtojai.