(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

integruota pamoka ,,Valančiaus kontekstas“

integruota pamoka ,,Valančiaus kontekstas“

  • sausio 12, 2021

2021  m. sausio 12 d. vyko netradicinė integruota dorinio ugdymo (tikybos) ir lietuvių literatūros pamoka IIIG klasių 1, 3 ir 5 grupių mokiniams ,,Valančiaus kontekstas“, skirta paminėti Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-ąsias gimimo metines. Gimnazistai, peržiūrėję filmuotą medžiagą apie Motiejų Valančių, susipažino su jo asmenybe bei veikla. Klausydamiesi draugų pranešimų, mokiniai sistemino informaciją ir užpildė pateiktą mąstymo žemėlapį, raštu atsakė į pateiktus klausimus bei, taikydami teksto skaitymo ir suvokimo strategijas, išskyrė svarbiausius bruožus bei juos pristatė pamokos dalyviams. Įgytas žinias gimnazistai pritaikys pamokoje kurdami samprotaujamąjį/literatūrinį rašinį. Pamoką vedė lietuvių kalbos mokytojos A. Budrienė,  I. Šedienė ir R. Žygaitienė bei dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas A. Šneideraitis.