(8 678) 80122

info@kpg.lt

Integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka

Integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka

  • spalio 13, 2016

Spalio 7 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vyko integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka „Šv. Pranciškaus gyvenimo keliu“ 5a klasei.  Mokiniai prisiminė šventojo Pranciškaus gyvenimo faktus, aiškinosi dvasingumo sąvoką. Pamoką vedė sesuo J. Lukauskaitė FMSC ir A. Budrienė.