(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Integruota istorijos ir lietuvių literatūros pamoka ,,Kas aš esu? Kodėl aš esu?“

Integruota istorijos ir lietuvių literatūros pamoka ,,Kas aš esu? Kodėl aš esu?“

  • gruodžio 11, 2018

Gruodžio 11 d. IVG klasių 1, 2, 3 ir 5 grupių mokiniai susirinko į šv. Antano rūmų salę, kur vyko netradicinė integruota istorijos ir lietuvių literatūros pamoka ,,Kas aš esu? Kodėl aš esu?“,
skirta Vytauto Mačernio 75-osioms mirties metinėms ir Broniaus Krivicko 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Pamokoje mokiniai išsamiai susipažino su istoriniais partizaninio karo Lietuvoje faktais, kurie aktualūs nagrinėjant XX a. Katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybą. Abiturientai pristatė pranešimus apie poetų B. Krivicko ir V. Mačernio kūrybinį kelią, akcentavo jų kūryboje ryškėjančias prasmes.

 Pamoką organizavo istorijos mokytojas V. Kuprelis ir lietuvių kalbos mokytojos A. Budrienė, R. Dočkuvienė, I. Šedienė ir R. Žygaitienė.