(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka ,,Žmogus istorijos gniaužtuose“

Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka ,,Žmogus istorijos gniaužtuose“

  • lapkričio 26, 2018

Lapkričio 12 d. IVG klasių 1, 2, 3 ir 5 grupių mokiniai susirinko į šv. Antano rūmų salę, kur vyko netradicinė integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka ,,Žmogus istorijos gniaužtuose“, skirta paminėti poetės Salomėjos Nėries 114-ąsias gimimo metines. Pamokoje mokiniai išsamiai susipažino su 1939-1945 metų istoriniais faktais Lietuvoje ir Europoje, kurie aktualūs nagrinėjant XX a. Katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybą. Abiturientai nagrinėjo literatūrologo M. Kvietkausko komentarą apie S. Nėrį, paženklintą pasmerktos poetės žyme. Buvo išklausytas ir žurnalisto L. Gadeikio interviu su profesoriumi J. Girdzijausku, kur aktualizuojami S. Nėries kūrybos prieštaringi vertinimai, iškeliami jos poezijos leitmotyvai.

Pamoką vedė istorijos mokytojas V. Kuprelis ir lietuvių kalbos mokytojos A. Budrienė, R. Dočkuvienė, I. Šedienė ir R. Žygaitienė.