(8 678) 80122

info@kpg.lt

Informacija dėl šalčio mokiniams, tėvams, mokytojams

Informacija dėl šalčio mokiniams, tėvams, mokytojams

  • vasario 26, 2018

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei (5 kl.) 25 laipsnių šalčio ar žemesnei (6-8, I-IVG kl. ) mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Per šalčius atvestas į mokyklą vaikas bus užimamas iki tos dienos tvarkaraštyje numatytos ugdymo proceso pabaigos, o neatėję į mokyklą mokiniai, dienyne nežymimi kaip nedalyvavę.