(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Filosofinių įžvalgų konkurso „Mano uostas“

Filosofinių įžvalgų konkurso „Mano uostas“

  • gegužės 25, 2018

Gegužės 24 d. Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto kiemelyje vyko filosofinių įžvalgų konkurso „Mano uostas“ laureatų apdovanojimo ceremonija bei diskusijos su universiteto profesoriais, dėstytojais, studentais. Šio konkurso laureate tapo ir Pranciškonų gimnazijos IGb klasės mokinė Justina Šiaulytė (mok. Antanas Šneideraitis), pateikusi komisijos vertinimui savo filosofinių įžvalgų esė kurinį, kuriame pabrėžė jauno žmogaus šiuolaikinę blaškymosi problematiką, jo moralinius pasirinkimus,  lygindama juos su jūra ir uostu. Justinos kūriniu susižavėję komisijos nariai ne tik apdovanojo mokinę laureato diplomu bei įvairiomis konkurso rėmėjų dovanomis, bet ir teigiamai įvertino tikėjimo Dievu svarbą kiekvienam žmogui, diskusijos metu reziumuodami, jog dvasingumas šiandien yra nepelnytai visuomenės nuvertinamas.

 Konkursas buvo skirtas 9-12 klasių moksleiviams iš bendrojo ugdymo, profesinių mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų Klaipėdos mieste ir Vakarų Lietuvos regione. Filosofinių įžvalgų konkursu „Mano uostas“ organizatoriai siekė atkreipti dėmesį į išskirtinę jūros ir uosto reikšmę filosofijai bei atskleisti jūros stichijos poveikį mąstymui ir lietuviškajai tapatybei. Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos regiono moksleiviai buvo skatinami apmąstyti jūros ir uosto konceptą filosofijoje, mitologijoje, literatūroje, muzikoje, tapyboje, architektūroje, kine ir šių laikų medijų mene, jūrinį faktorių geopolitiniame Lietuvos valstybingumo kontekste, kūrybiškai interpretuojant asmenybės ir jūros santykį, jūrinio pasaulėvaizdžio išskirtinumą ir uosto kultūrą, jūros ir uosto simboliką bei egzistencinius savojo sielos uosto parametrus.

 

Parengė mok. Antanas Šneideraitis