(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Naujienos

Gimnazija 2020-2021 m. m. dalyvaus IEA Tarptautiniame pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrime ICCS 2022.

Atrinkti mokiniai atliks testą, susijusį su jų žiniomis apie įvairius pilietiškumo aspektus, užpildys klausimyną apie save, apie pilietinio ugdymo ir ...

spalio 06, 2020 Skaityti daugiau

Integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka ,,J. Radvano herojinio epo ,,Radviliada“ istoriniai vaizdiniai“.

Integruotą pamoką vedė istorijos mokytoja Regina Norvaišienė, lietuvių kalbos mokytojos Laima Gadeikytė, Virgilija Kavoliūnienė. spalio 05, 2020 Skaityti daugiau

DofE apdovanojimų programos bronzos ženkleliai

Tam, kad juos gautų, šie mokiniai turėjo išsikelti tikslus trijose skirtingose srityse - naujų įgūdžių, aktyvios fizinės veiklos ir savanorystės, bent ...

spalio 02, 2020 Skaityti daugiau

Svarbi informacija dėl COVID -19

Atidžiai peržiūrėkite spalio 02, 2020 Skaityti daugiau

,,Žodynų įvairovė, naudojimasis jais ieškant informacijos ir atliekant kūrybinę užduotį"

mokėsi dirbti grupėje, stiprindami komandinio darbo įgūdžius, lavino individualius kūrybinius gebėjimus, turtino savo žodyną. spalio 01, 2020 Skaityti daugiau

Kretingos Pranciškonų gimnazijos Šv. Pranciškaus taurės bėgimo -2020 dalyviai,

Siekiant išvengti spūsčių, atsižvelgiant į COVID-19 VISURO plitimą ir apsisaugojimą, 3 km trasos dalyvių starto laikas keičiasi! rugsėjo 30, 2020 Skaityti daugiau

„Sužinok daugiau apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas ir ne tik“.

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas rugsėjo 30, 2020 Skaityti daugiau

Atvira integruota istorijos ir lietuvių literatūros pamoka, skirta Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjimui.

Pamoką organizavo istorijos mokytojai V. Kuprelis, R. Norvaišienė, A. Raudienė ir lietuvių kalbos mokytojos I. Šedienė, R. Žygaitienė. rugsėjo 23, 2020 Skaityti daugiau

Pradinukų susitikimas su rašytoja I. Zarambaite

Rudenį vaikai mielai skaitys knygas "Emilio laiškas", "Stebuklingi senelio batai", "Skudurinukė" ir labai lauks naujų rašytojos knygų. rugsėjo 23, 2020 Skaityti daugiau