(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Naujienos

Dailyraščio konkursas „Mano plunksnelė 2021"

Dėkojame mokinėms ir mokytojoms Astai Šličienei, Elonai Bružienei bei Soterai Martusevičienei už puikų atstovavimą Gimnazijai. kovo 30, 2021 Skaityti daugiau

Integruota tikybos ir rusų k. pamoka „Katalikų ir Stačiatikių Velykų papročiai“

Pamoką organizavo ir vedė rusų k. mokytojos Aurelija Cegelnikienė ir Genovaitė Macienė; tikybos mokytojai Reda Čičiūnienė ir Antanas Šneideraitis. kovo 30, 2021 Skaityti daugiau

2021 m. balandžio 2 d. netradicinio ugdymo/susikaupimo diena

1-3 klasių mokiniams kontaktiniu būdu, 5-8, I-IVG klasių mokiniams nuotoliniu būdu. kovo 29, 2021 Skaityti daugiau

"Dramblys 2021"

Dresuodami savo vidinį dramblį vaikai mokėsi atpažinti emocijas kovo 29, 2021 Skaityti daugiau

Geografijos olimiada

Sveikiname mokinius, dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui V. Adomaičiui. Linkime sėkmės sudėtingesniuose etapuose kovo 29, 2021 Skaityti daugiau

Virtuali paroda

Dėkojame mokytojams E. Miežetienei, J. Bambalaitei, E. Buožiui , V. Masiokui, O. Tijūnaitienei, A. Janoniui. kovo 28, 2021 Skaityti daugiau

„Koram žemaitėška“

Jokūbas Ragainis 5 d kl. mokinys 5 - 8 klasių grupėje užėmė III vietą. Sveikiname mokinį ir ruošusią mokytoją A. Budrienę. kovo 28, 2021 Skaityti daugiau

Fizikos olimpiada

Linkime sėkmės atrankoje ir dėkojame fizikos mokytojai Irenai Černeckienei, parengusiai Gabrielių olimpiadai. kovo 28, 2021 Skaityti daugiau

Gerbiami darbuotojai, tėveliai (globėjai, rūpintojai), draugai, alumnai, (1)

Prašau Jūsų 2021 m. skirti 1,2% paramą nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio Viešajai įstaigai Pranciškonų gimnazijai. Prašymą (skirti 1,2 proc. ...

kovo 23, 2021 Skaityti daugiau